Akredytacja w ramach Erasmus+ dla „Iwaszkiewicza”

Mimo trwającej pandemii w życiu Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie odnotowano kolejny sukces. Szkole przyznano Akredytację w programie ERASMUS+ w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe na lata 2021-2027.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania przez szkołę na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus.

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży na lata 2021-2027. Został stworzony z myślą o osobach, które doświadczają przeszkód natury ekonomicznej lub społecznej, problemów zdrowotnych, trudności ze względu na różnice kulturowe czy utrudnienia geograficzne. Ma na celu promowanie równego dostępu i włączenia społecznego. Jego uproszczone zasady i procedury czynią go inicjatywą bardziej przyjazną dla wnioskodawców. Nowa odsłona mobilności edukacyjnej Erasmus+ na lata 2021-2027 ma stać się realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej, w tym   kadry kształcenia zawodowego. Młodzież i nauczyciele uzyskają wiele nowych możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju, dzięki znacznemu zwiększeniu środków na dofinansowanie działań mobilnościowych.

Akredytacja ma na celu usprawnić beneficjentom , w tym szkołom, proces wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji, uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu. Taką akredytację uzyskał właśnie ZS im. Iwaszkiewicza.

Czym jest dla szkoły oraz uczniów uzyskana Akredytacja?

W kolejnych latach nasza szkoła ma zagwarantowane środki na realizację projektów międzynarodowych zwiększających kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe naszych uczniów oraz kadry nauczycielskiej. Dzięki otrzymaniu akredytacji możliwe będzie kontynuowanie realizacji praktyk i staży zagranicznych dla młodzieży szkolnej oraz kadry kształcenia zawodowego, a przede wszystkim rozwój współpracy ponadnarodowej na rzecz dostosowywania treści kształcenia do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Uzyskanie przez szkołę akredytacji, było możliwe dzięki przychylności organu prowadzącego szkołę – powiatu sochaczewskiego, a przygotowanie wniosku akredytacyjnego wsparli partnerzy naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy – odpowiada Hanna Bonecka, dyrektor placówki.

ZS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz