Agencja już czeka.

POWIAT Od 2 marca oddziały terenowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyjmują oświadczenia od rolników, którzy starają się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z funduszy unijnych. Co ważne, rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli zamiast e-wniosku o płatności z PROW 2014-2020 złożyć dokumenty papierowe potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 roku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 hektarów i potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku z ubiegłego roku i chcą takich samych dopłat. Deklaracja dotyczy

Jednolitej płatności obszarowej, za zazielenienie, płatności dodatkowej, jak też związanej z powierzchnią uprawy chmielu, hodowlą owiec i kóz. Dopłaty dotyczą też płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, wypłaty pomocy na zalesianie oraz premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas, rozpocznie się 15 marca.

Wszystkie deklaracje powinny być przekazane najpóźniej do 15 kwietnia.

Oprac. BN

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz