Agencja czeka na wnioski.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.


Wcześniej wnioski były przyjmowane tylko do 20 kwietnia. Jednak obecna sytuacja spowodowała, że zdecydowano się przedłużyć ich rejestrację w Agencji. Podobnie też przedłużono przyjmowanie wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie.

Do 17 czerwca można składać wnioski na wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, które mają zapobiegać i ograniczać skutki klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Ta propozycja pomocy skierowana jest do rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Mogą maksymalnie otrzymać do 100 tys. złotych, ale nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych. Z dotacji można wykonać ogrodzenia chlewni lub wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większością są rolnicy posiadający grunty rolne. Dotacja jest tam na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub skutkami deszczu nawalnego. Maksymalna kwota to milion złotych, również do 80 procent kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

O dotację mogą się również ubiegać rolnicy, którzy chcą zainwestować w nawadnianie swego gospodarstwa. Wnioski na ten cel przyjmowane są do 20 lipca. Pomoc ta realizowana jest z programu „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Trzeba tu posiadać minimum 1 hektar, ale nie więcej niż 300 hektarów, prowadzić działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Minimalny przychód przez rok musi wynieść 5 tys. złotych (odnotowane 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Trzeba też być w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Inwestycja może być wykonana w celu ulepszenia już istniejącej lub powiększenia obszaru nawadniania. Na jedno gospodarstwo można otrzymać do 100 tys. złotych, przy czym refundacji podlega 50 procent kosztów inwestycji, a na młodego rolnika 60 procent.

Wnioski przyjmowane w oddziałach regionalnych w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można też dostarczyć do specjalnych wrzutni w placówkach terenowych Agencji.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz