55 osób zakażonych koronawirusem w powiecie sochaczewskim.

fot. Pixabay

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie ozdrowz dnia 8.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sochaczewskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie (PPIS) informuje, że w dniu
6 czerwca 2020 roku w DHL Exel Supply Chain Sp. z o. o. Sochaczew zostały zorganizowane i przeprowadzone badania przesiewowe pracowników DHL i innych. Do przeprowadzenia badania zgłosiło się 716 osób, co stanowiło 93,5 % uprawnionych.

W ciągu ostatniej doby PPIS w Sochaczewie otrzymał informację o 14 potwierdzonych laboratoryjnie przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników firmy DHL w Sochaczewie i innych, z czego cztery zakażenia dotyczą mieszkańców innych powiatów i w związku z ogniskiem na terenie powiatu sochaczewskiego przypadki te ujęto w poniższym komunikacie. Łącznie, z przypadkami ujawnionymi w poprzednich dniach, potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u 17 pracowników firm. Pięć przypadków dotyczy osób pochodzenia ukraińskiego.

Kontakty osób ze styczności z zakażonymi były i są zabezpieczane przez Służby Sanitarne podczas dochodzeń epidemiologicznych. Osoby z wynikiem pozytywnym są izolowane. Ponadto wydawane są decyzje administracyjne w zakresie kwarantannowania osób ze styczności.

Dzisiejszy komunikat o sytuacji w powiecie, przedstawiający stan danych liczbowych na godzinę 13:00 nie zawiera jeszcze kompleksowych danych o liczbie izolacji, kwarantann
i nadzorów epidemiologicznych związanych z omawianymi przypadkami. Wyniki badań nadal będą spływały do PSSE w Sochaczewie.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.06.2020 (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1099/ (99)

– na podstawie decyzji PPIS w Sochaczewie – 419 (4)

– na podstawie decyzji MZ – 680 (95)

  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 21 / (14)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 231 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba):55 / (14)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27 / (0)

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz