220 tysięcy na doskonalenie.

Fot. Pixabay
Reklamy
W tym roku ratusz przeznaczył blisko 220 tysięcy złotych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach.
Kwota ta stanowi 0,8 proc. planowanych wydatków na wynagrodzenia w oświacie i dzieli się na dwie pule. Pierwsza to 45 tys. zł na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe, gdy nauczyciel – w porozumieniu z dyrektorem placówki – podejmuje studia podyplomowe. Tutaj wsparcie może wynieść do 70 procent poniesionych kosztów i nie może przekroczyć kwoty 2.100 zł (dotychczas były 2.000). Druga pula, w wysokości blisko 175 tys. zł, przeznaczona jest na wykłady, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty zajmujące się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W tym przypadku pracownicy oświaty mogą uzyskać całkowite pokrycie poniesionych kosztów. Proponowany podział środków konsultowano z oświatowymi związkami zawodowymi i zyskał ich aprobatę.
UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz