1,6 mln na walkę o miejsca pracy.

Jutro o 11.00 radni miasta spotkają się na XV sesji, pierwszej w historii przeprowadzonej w trybie online. Obrady poświęcone będą dwóm głównym tematom – gospodarce odpadami oraz wsparciu dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii. W tej chwili na walkę o utrzymanie miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach burmistrz wygospodarował w budżecie 1,6 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią, by wesprzeć sochaczewskie firmy i ulżyć im w trudnych czasach, Piotr Osiecki zarekomenduje jutro radnym dokonanie istotnych zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Przypomnijmy, że kilka dni po wprowadzeniu przez rząd pierwszych obostrzeń, burmistrz zapowiedział opracowanie pakietu pomocowego, czyli Sochaczewskiej Tarczy Antykryzysowej. Część z siedmiu propozycji adresowanych do podmiotów gospodarczych już weszła w życie, ale dwa istotne elementy tarczy wymagają zgody rady.

Pierwsza propozycja jest dla firm, które w wyniku decyzji władz centralnych, głównie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca, musiały z dnia na dzień zaprzestać działalności. Piotr Osiecki chce im umorzyć podatek od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec. Druga uchwała obejmuje wszystkie pozostałe podmioty gospodarcze, które będą mogły skorzystać z przesunięcia terminu płatności majowej i czerwcowej raty podatku od nieruchomości – do 30 września, bez żadnych odsetek czy dodatkowych kosztów. I o ile zmiana terminu płatności nie odbije się na dochodach kasy miasta, to umorzenia podatków już tak.

– Wstępnie oszacowaliśmy, że jeśli radni przyjmą uchwałę w zaproponowanym kształcie, to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszą się o 1,6 mln zł. Taki może być efekt zastosowanych zwolnień, a ponieważ budżet po stronie dochodów i wydatków musi się bilansować, wskazałem dwa główne źródła pokrycia tego braku – mówi burmistrz.

Z pierwszego, czyli bieżącej działalności samorządu, wygospodarowano 664,3 tys. zł. W jaki sposób? O 336,5 tys. ograniczono wydatki na organizację imprez kulturalnych i promujących miasto, a o 100 tys. budżet imprez sportowych, turniejów, meczów, wydatki na stypendia sportowe i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. 175,2 tys. da odłożenie na następny rok budowy dzielnicowych ogrodów sensorycznych oraz rezygnacja z organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych z aktywnym udziałem organizacji pozarządowych.

Drugie źródło finansowania ubytku w podatku od nieruchomości, z którego wygospodarowano 943 tys. zł, to miejskie inwestycje. Zaproponowano, by o rok przełożyć wdrożenie zwycięskich projektów ostatniej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, to jest modernizację obiektów sportowych przy ul. Chopina (600 tys.), budowę parkingu i chodników przy SCK w Boryszewie (150 tys.), parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 6 (125 tys.) i zakup defibrylatorów (48 tys.). Miasto nie wyda także 20 tys. odłożonych na inwestycje na terenach ogrodów działkowych.

Warto podkreślić, że podatek od nieruchomości to największa pozycja w budżecie jeśli chodzi o dochody własne miasta. Podlegają mu grunty, budynki i budowle, a płacą go zarówno właściciele jak i użytkownicy nieruchomości.

– Gdy kilka miesięcy temu tworzyliśmy budżet Sochaczewa na 2020 rok przyjęliśmy, że dochody z tego źródła sięgną 26 mln zł, w tym osoby prawne zapłacą tego podatku 19 mln. O ile faktycznie zmniejszą się wpływy, ilu przedsiębiorców skorzysta z naszej propozycji? Czas pokaże. Teraz jesteśmy gotowi na ubytek 1,6 mln, ale mamy jeszcze pewne rezerwy w budżecie i na pewno będziemy reagowali na zmieniającą się rzeczywistość. Razem musimy przejść ten trudny czas i zapewniam, że samorząd zrobi wszystko, by firmy, pracownicy i ich rodziny w jak najmniejszym stopniu odczuli negatywne skutki pandemii – deklaruje Piotr Osiecki.

 W budżecie mają się pojawić jeszcze inne zmiany, nie związane z Covid19. Wprowadzona zostanie dotacja w wysokości 65 tys. zł przekazana przez starostwo na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej. O 30 tys. zmniejszą się planowane wydatki na przebudowę ul. Ułanów Jazłowieckich i przeznaczone zostaną na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego, a dokładnie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację unijną na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 7 i Urzędu Miasta.

Ponieważ od 1 czerwca ma się zmienić stawka opłaty śmieciowej, podstawowa z 19 na 23 zł od osoby miesięcznie, o ponad 830 tys. zwiększą się tegoroczne wpływy z tego tytułu. Jednocześnie o taką kwotę zwiększą się wydatki na gospodarkę odpadami.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz