1 maja PSZOK będzie nieczynny

fot. PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia 69, pracuje w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Każdy mieszkaniec Sochaczewa, który funkcjonuje w systemie gospodarki odpadami, może oddać nieodpłatnie do PSZOK segregowane odpady komunalne, w tym m.in. papier, tworzywa sztuczne, szkło, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane z remontów. Szczegółowy wykaz  odpadów przyjmowanych na PSZOK oraz zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Miasta Sochaczew.

Informacje na temat zasad działania PSZOK i przyjmowania odpadów od mieszkańców dostępne są na stronie www.Sochaczew.pl w zakładce „Śmieci po nowemu” oraz pod nr telefonu 604-627-567 lub na stronie www..zwik.sochaczew.pl w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej osoby przywożące odpady do PSZOK muszą zachować ostrożność i stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj. są zobowiązane do założenia maseczek ochronnych oraz rękawiczek ochronnych !

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz