Strona główna Powiat Pieniądze na usługi komunalne

Pieniądze na usługi komunalne

125
0
PODZIEL SIĘ
Fot. Archiwum

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie z decyzją radnych gminy otrzyma w bieżącym roku dotację przedmiotową. Przeznaczona ona będzie na utrzymanie zieleni, dróg gminnych, dostaw wody i odbioru ścieków. W sumie dotacja z budżetu gminy wyniesie w ciągu roku 1,5 miliona złotych.

W trakcie sesji Rady Gminy Teresin przy ustalaniu rocznego budżetu na rok 2021 przyjęte zostały stawki na poszczególne działania.

Kwota 8 groszy za jeden metr kwadratowy dotyczyć ma utrzymania zadrzewień i zieleni. Dotacja ta przeznaczona ma być na konserwację zieleni i zadrzewień, w tym wycinkę drzew. Została ona skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej, posiadanych 873 333 metrów kwadratowych powierzchni razy 12 miesięcy pomnożone przez 8 groszy za metr, co daje 838 400 złotych. W sumie to znacząca kwota, dająca możliwość dobrego zadbania o tereny zielone i drzewa.

Z kolei nieco więcej, bo 10 groszy za metr kwadratowy, wyniesie dotacja do utrzymania dróg gminnych. Tu pomimo większej stawki dotacja jest znacząco mniejsza. Przeznaczona zostanie ona na utrzymanie dróg, w tym naprawy i odśnieżanie. W gminie jest to 31 tys. metrów kwadratowych, co po przemnożeniu przez rok i stawkę daje 381 600 złotych rocznie.

Natomiast dopłata do jednego metra sześciennego wody w gminie Teresin ma wynieść 50 groszy. Przy 380 tys. metrów pobranej wody dofinansowanie wyniesie 190 tys. złotych. Przy ściekach zaś podobna dopłata w wysokości 50 groszy i odbiorze 180 tys. metrów sześciennych da kwotę 180 tys. złotych w ciągu roku. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 rok, a naliczanie stawek rozpoczyna się od początku tego roku.

Taka dotacja przedmiotowa przekazywana przez gminę jest zgodna z ustawą o finansach publicznych z budżetu samorządu terytorialnego. Mogą być one udzielane samorządowym zakładom budżetowym, a kalkulowane są według stawek jednostkowych.

Stawki dotacji ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku rada gminy. Ustalając stawki, wzięto pod uwagę koszty funkcjonowania GZGK, jak też poszczególne dziedziny jego działania, jak również planowane przychody.

BN