Strona główna Iłów Gminy ustalają budżety

Gminy ustalają budżety

263
0
PODZIEL SIĘ
fot. UG Teresin

W ostatnie dni roku kalendarzowego w większości gmin trwało ustalanie budżetu w na rok następny oraz korekty Wieloletnich Prognoz Finansowych. Najbardziej pracowitym zwykle dla radnych jest każdego roku 30 grudnia. Jednak część gmin stara się nie odkładać sesji budżetowej na ostatnią chwilę i uchwala budżety jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Na terenie powiatu sochaczewskiego tradycyjnie od lat najszybciej budżet uchwalają radni gminy Młodzieszyn. W tym roku 14 grudnia ustalili, jakie wydatki i dochody będzie mieć gmina w 2021 roku.

Na miarę możliwości

Radni na sesji Rady Gminy Młodzieszyn uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2034 oraz budżet gminy na 2021 rok. Ten rok jest obliczony na miarę możliwości gminy i dopasowany do tegorocznych wyzwań. Radni musieli tak ustalić wydatki i dochody, aby zadłużenia nie były zbyt wysokie.

Dochody budżetu gminy w 2021 roku uchwalono w łącznej kwocie 31 298 929 złotych – w tym  bieżące w wysokości 27 139 050 złotych, a majątkowe – 4 159 879 złotych. Wydatki są nieco wyższe, bo sięgają kwoty 35 140 839 złotych. Uwzględniono podział na wydatki bieżące – 26 289 664 złotych i majątkowe – 8 851 175 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami jest deficytem budżetowym. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radni starają się nie zwiększać zadłużenia bardziej niż jest to konieczne dla płynnego funkcjonowania gminny. Przejściowe zadłużenie gminy wynika z konieczności realizacji niezbędnych inwestycji.

Ponadto w czasie sesji dokonano korekty w budżecie gminy na 2020 rok. Zmiany dotyczyły zarówno dochodów, jak i  wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Mniejszy, ale realny

 Nieco mniejsze niż dotychczas są budżety w pozostałych gminach. Wynika to z mniejszych w tym roku dochodów, spowodowanych pandemią koronawirusa i koniecznością większych wydatków nie na inwestycje, ale na działania związane z ochroną zdrowia i zabezpieczeniem mieszkańców przed skutkami pandemii.

W tym roku radni gminy Rybno na sesji 30 grudnia przyjęli korektę WPF na lata 2020-33 oraz nowy budżet na 2021 rok. Jednocześnie skorygowany został ubiegłoroczny budżet.

W 2020 wydatki sięgnęły 24 345 692,82 złote, natomiast dochody 21 793 509,42 złote. Z kolei planowany dochód w 2021 roku jest niższy o prawie dwa miliony złotych. Ma wynieść 19 620 596,26 złotych (bieżące 18 184 000 złotych, a majątkowe 1 436 596,26 złotych). Natomiast wydatki mają zamknąć się kwotą 25 899 667,93 złote (bieżące 17 870 000 złotych i majątkowe 8 029 667,93 złote). Deficyt budżetowy wyniesie 6 279 071,27 złotych.

RIO zaleca gminie Rybno stały monitoring, by nie przekroczyć dyscypliny finansowej. Radni przegłosowali jednogłośnie WPF i nowy budżet.

Skromniejsze budżety

Również 30 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy w Teresinie. Radni dokonali korekty tegorocznego budżetu i wprowadzili zmiany WPF na lata 2020-2021, wynikające z ustaleń na 2021 rok. Ustalili poza tym wykaz wydatków niewygasających z upływem minionego roku.

Nowy budżet i WPF przeszły jednogłośnie. Dochody gminy skalkulowano w kwocie 70 978 602 złotych. Natomiast wydatki mają wynieść 77 146 660,52 złote. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 6 168 058,52 złote. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (2 568 058,52 złote) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (3,6 mln złotych). Na inwestycje zaplanowano ponad 10,6 mln złotych. Gmina Teresin należy do najbogatszych obok gminy Sochaczew i mających najwyższe dochody i wydatki budżetowe. Jednak i ci bogatsi skalkulowali skromniejsze budżety w 2021 roku.

Pozostałe gminy – Brochów, Iłów, Nowa Sucha i Sochaczew, choć odbyły już sesje budżetowe, to nie przedstawiły dokładnych informacji o budżecie w 2021 roku. Te dane pojawią się niebawem na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gmin.

Bogumiła Nowak