Strona główna Wyszogród Budżet na trudne czasy

Budżet na trudne czasy

134
0
PODZIEL SIĘ
Fot. Pixabay

W gminie Wyszogród budżet na rok 2021 oraz zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej tego roku zostały uchwalone tuż prze świętami Bożego Narodzenia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4 grudnia zaakceptowała dokumenty i uznała, że spełniają one warunki. Dwa tygodnie później przyjęta została przez radnych korekta WPF oraz uchwalony roczny budżet na 2021 rok.

Kolegium RIO uznało, że przedstawiony przez Gminę i Miasto Wyszogród projekt WPF na lata 2021-31 spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a cześć dotycząca 2021 roku jest w stu procentach zgodna z budżetem na ten rok. W tej kwestii nie może był rozbieżności nawet o grosz. Co ważne, planowane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących, gdyż może to grozić zachwianiem stabilności całego budżetu. Zachowany został też indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony dla Wyszogrodu.

Skalkulowano dochody Wyszogrodu w 2021 roku do wysokości 26 800 512 złotych (bieżące w kwocie 26 743 512 złotych i majątkowe – 57 tys. złotych), a wydatki zaplanowane są w kwocie 26 814 267 złotych, w których bieżące sięgają 25 693 517 złotych i majątkowe 1 120 750 złotych. W Wyszogrodzie zaplanowano niewielki deficyt budżetowy, który ma wynieść 13 755 złotych. Deficyt ten będzie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu. W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 405 tys. złotych oraz rozchody 391 245 złotych. Radni zgodnie przegłosowali budżet na 2021 rok.

W uchwale wyodrębnione zostały dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydawania zezwoleń na napoje alkoholowe i realizację zadań związanych z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a także na dochody i wydatki pochodzące z opłat i kar środowiskowych (dotyczących gospodarki wodnej i ochrony środowiska). W budżecie na 2021 rok uwzględnione są też dochody i wydatki związane z opłatami komunalnymi i gospodarką śmieciową oraz związane z korzystaniem z przystanków autobusowych.

W budżecie określono rezerwę ogólną oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Znajdą się tu m.in. zabezpieczenia związane z ochroną powodziową. W uchwale budżetowej za to ściśle są określone wydatki jednostek pomocniczych gminy Wyszogród. Będzie to kwota 284 956,05 złotych. Jak ostatecznie ukształtuje się budżet będzie znane w trakcie roku, czy konieczne będą cięcia i oszczędności, a dochody gminy i miasta się poprawią, na to liczą mieszkańcy oczekujący realizacji inwestycji.

BN