Strona główna Powiat Nowe e-usługi w Geoportalu powiatu

Nowe e-usługi w Geoportalu powiatu

164
0
PODZIEL SIĘ

Dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej obejmującej dane o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka zapewnia interaktywna mapa zwana Geoportalem, w której wizualizowane są dane przestrzenne.

W powiecie sochaczewskim funkcjonuje on od 2017 r. Dla mieszkańców jest to rozwiązanie, które pozwala na wygodne przeglądanie map, pozyskanie informacji o granicach powiatów, gmin, obrębów ewidencyjnych oraz działek. Portal został zbudowany na zasadzie węzłów katastralnych, czyli danych pozyskiwanych bezpośrednio z bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez powiaty. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie nieustannie narzędzie to rozwija, wprowadzając kolejne udogodnienia dla odbiorców. Obecnie trwają pracę i powstają nowe rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność świadczonych usług drogą elektroniczną.

Od grudnia tego roku Geoportal powiatu sochaczewskiego, dostępny pod adresem http://sochaczew.geoportal2.pl/, rozszerzył swoją funkcjonalność o możliwość elektronicznej obsługi rzeczoznawców majątkowych. Każdy z rzeczoznawców majątkowych, chcący dokonać wyceny nieruchomości i sporządzić operat szacunkowy, będzie mógł dokonać analizy rejestru cen i wartości nieruchomości przez Internet bez konieczności przychodzenia do urzędu. Należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie starostwa http://www.powiatsochaczew.pl/ i uzyskać dane dostępowe do Geoportalu. Wniosek można złożyć przez e-PUAP bądź przysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa.

Od nowego roku będą dostępne kolejne udogodnienia dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, związane z funkcjonalnością naszego Geoportalu, o czym na bieżąco będziemy informować.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie