Strona główna Sochaczew Nie dajmy zburzyć Sochaczewa

Nie dajmy zburzyć Sochaczewa

627
0
PODZIEL SIĘ
Fot.: UM Sochaczew

Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna kolejne konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Konsultacjom zostanie poddana również prognoza oddziaływania na środowisko planowanych połączeń kolejowych. A ta nie zostawia suchej nitki na proponowanym przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego.

Rozpoczynają się kolejne, drugie konsultacje społeczne dotyczące oceny przebiegu planowanych połączeń komunikacyjnych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Potrwają one do 31 grudnia.

Przypomnijmy, że pierwsze przeprowadzono od 10 lutego do 10 marca 2020 roku. W ich trakcie zgłoszono ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji. A w nim – jak już informowaliśmy – zostały odrzucone wszystkie wnioski mieszkańców powiatu sochaczewskiego dotyczące korekcji przebiegu linii kolejowej nr 1 mającej połączyć CPK z Gdańskiem i Kołobrzegiem.

Stare warianty

Przypomnijmy, że w raporcie na stronie 22 można przeczytać o tym, że szefostwo CPK nie przychyliło się do wniosku mieszkańców o zmianę przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego, a dokładnie, jak to nazwano w raporcie, wniosku o: „poszerzenie korytarza na zachód Sochaczew – Wyszogród (m.in. przez gminy Nowa Sucha i Rybno)”. Według autorów raportu: „Postulat nie został przyjęty jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych. Uzasadnienie: Uwzględnienie wnioskowanej modyfikacji trasowania wymagałoby wydłużenia przebiegu linii kolejowej oraz obniżenia parametru eksploatacyjnego prędkości maksymalnej ze względu na konieczność stosowania łuków o mniejszych promieniach uwarunkowaną układem planowanych linii. Ponadto na postulowanym obszarze występują obszary chronione (np. obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), które utrudniają uzyskanie wymaganych – w oparciu o przyjęte założenia – promieni łuków, a co za tym idzie – prędkości. Powyższe zmiany zagrażałyby zatem osiągnięciu jednego z celów realizacji inwestycji, jakim jest zapewnienie czasu jazdy konkurencyjnego wobec transportu drogowego dla miejscowości i regionów położonych dalej na trasie ciągu np. w relacjach Warszawa – CPK – Płock – Gdańsk”.

To samo stwierdzenie powtarza się również w przypadku dokumentu, który teraz zostanie poddany konsultacji. A to oznacza, że w nowym dokumencie, który obecnie jest konsultowany, podtrzymano warianty przebiegu linii kolejowej w rejonie Sochaczewa.

Strefa konfliktu

Argumentacja przyjęta przez CPK jest zaskakująca. Chociażby dlatego, że na terenie gmin Rybno i Nowa Sucha nie istnieją żadne obszary chronione. Natomiast takim obszarami są tereny korytarzy komunikacyjnych, które zostały wytyczone przez CPK na terenie gmin: Sochaczew, Brochów i Młodzieszyn. Potwierdza to „Prognoza oddziaływania na środowisko” załączona do Strategii. Czytamy w niej, że wytyczone przez powiat sochaczewski korytarze komunikacyjne, to obszar o najwyższym współczynniku miejsc konfliktu inwestycji dotyczącej przebiegu linii kolejowej nr 1 z istniejącymi tu obszarami chronionymi, czyli Kampinoską Doliną Wisły i Doliną Środkowej Wisły, oraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Jedynym terenem, na którym nie ma obszarów Natury 2000, w naszym rejonie jest teren w linii prostej od CPK – biegnący poprzez gminy: Nowa Sucha, Rybno Iłów – wzdłuż północnej granicy otuliny Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego – do Płocka, gdzie dopiero od Mostu Legionów J. Piłsudskiego Wisła nie jest objęta obszarem Natura 2000. Dodam, że w tym wariancie nie byłoby praktycznie żadnych łuków, tylko jeden w rejonie Płocka. Istotne jest również, że przy takim przebiegu nie trzeba byłoby wyburzać miast i wiosek, aby poprowadzić tory.

Należy wspomnieć także o tym, że w Prognozie zaznaczono, iż ewentualne poprowadzenie przez teren gmin: Młodzieszyn, Brochów i Sochaczew linii kolejowej, wiązałoby się z koniecznością wybudowania estakad i powinny być one wybudowane wzdłuż drogi DK nr 50.

Zgłoś uwagi

Daje to – o ile uwagi zawarte w Prognozie zostaną wzięte pod uwagę – szansę, że linia kolejowa nie zostanie poprowadzona przez środek Sochaczewa. A taki wariant proponowano podczas pierwszych konsultacji. Tym samym nic nie jest jeszcze przesadzone i istnieje szansa na uratowanie zarówno miejscowości wokół Sochaczewa, jak i cennych obszarów leśnych, jakimi są lasy młodzieszyńskie.

Dlatego zachęcamy mieszkańców powiatu sochaczewskiego do udziału w trwających konsultacjach. Każdy głos się liczy. Tym bardziej, że jak podkreśla szefostwo CPK, konsultacje: „(…) służą wyeliminowaniu na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do zmiany stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Przypominamy, że konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 roku. Wniosek konsultacyjny można znaleźć na stronie:www.cpk.pl. I po jego wypełnieniu należy go przesłać na adres e-mail:konsultacje.cpk@cpk.pl.

Pobrany i wypełniony wniosek można również przesłać w formie pisemnej na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”. Można je także przekazać ustnie lub pisemnie w siedzibie CPK w dni robocze, w godzinach 9.00–15.00, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 539 188 733.

Jerzy Szostak