Strona główna Powiat Sesje z napisami

Sesje z napisami

115
0
PODZIEL SIĘ

Jednostki samorządu terytorialnego są ustawowo zobowiązane do transmitowania i publikowania obrad swoich organów, takich jak np. sesja rady.

Teraz wprowadzono dodatkowo konieczność opatrywania napisami i audiodeskrypcją publikowanych na stronach www materiałów multimedialnych – filmów i różnych nagrań. Oznacza to, że każdy zapis sesji rady musi być dostosowany w zakresie umożliwienia jej odbioru osobom z niepełnosprawnościami. W związku z tym obowiązkiem nagrania z Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego oraz na kanale YouTube Starostwa oparzone będą napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Wymóg powyższy wynika z przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. To kolejny etap wdrażania dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne. Ustawa jest elementem rządowego programu Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie obywatelom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług świadczonych przez podmioty publiczne, a także treści udostępnianych przez te podmioty na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.

Zapisy Ustawy stanowią wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26 października 2016 r. Są one spójne ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), który zawiera zbiór norm, jakie spełniać powinny strony internetowe, aby publikowane na nich treści były dostępne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku dodawania napisów ani audiodeskrypcji do transmisji na żywo. Oznacza to, że te transmisje, na przykład obrad Rady, będą mogły być prezentowane na stronie www bez żadnych zmian, dokładnie tak samo, jak dotychczas. Po zakończeniu transmisji na żywo, opublikowane na stronie nagranie będzie już opatrzone napisami. Nie będą one jednak pojawiać się automatycznie, aby je otworzyć, należy po uruchomieniu relacji filmowej kliknąć w ikonkę „Napisy” umieszczoną w prawym dolnym rogu.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia obrad Rady Powiatu w Sochaczewie, najbliższa już we wtorek, 29 grudnia br.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie