Strona główna Powiat Zaprzysiężenie nowego radnego Rady Powiatu

Zaprzysiężenie nowego radnego Rady Powiatu

171
0
PODZIEL SIĘ

W związku ze śmiercią we wrześniu br. radnego Rady Powiatu w Sochaczewie Jerzego Karola Krupy zaistniała konieczność powołania w jego miejsce nowego radnego. I właśnie jego zaprzysiężenie miało miejsce na ostatniej sesji Rady Powiatu.

Sprawy wygaśnięcia mandatu radnego oraz wyboru nowego do Rady, reguluje Kodeks Wyborczy. Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu, jest właśnie śmierć radnego.

W ostatnich wyborach samorządowych z okręgu nr 3 (miasto Sochaczew) z listy nr 2 – PSL do Rady Powiatu w Sochaczewie wybrany został śp. Jerzy Krupa. Kolejny wynik z tej listy miał nieżyjący już Tomasz Sołdaczuk. Natomiast, trzeci, najlepszy wynik z tej listy uzyskała Iwona Szlaga i to ona została wskazana przez Komisarza Wyborczego jako radna Rady Powiatu w Sochaczewie w miejsce zmarłego J. Krupy.

Iwona Szlaga urodziła się w Sochaczewie a mieszkanką miasta jest od 1994 roku. Ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie na kierunku rolnictwo. Od 25 lat jest związana z samorządem gminnym – pracuj w Urzędzie Gminy Sochaczew na stanowisku inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.

Jak podkreśla jest to praca, która wymaga dużego zaangażowania w sprawy mieszkańców, ich potrzeby i oczekiwania. – Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ mogę w niewielkim stopniu przyczynić się do podniesienia standardu życia naszych mieszkańców. Realizacja zadań gminy w zakresie budowy dróg, oświetlenia ulicznego czy wodociągów ma duży wpływ na poprawę podstawowych warunków zamieszkania obecnych i przyszłych mieszkańców. Można powiedzieć, że mam w tych zadaniach mały udział – mówi nowa radna i jak zapewnia swoje doświadczenie zawodowe postara się wykorzystać w pracy w Radzie Powiatu w Sochaczewie. – Jest to dla mnie nowe doświadczenie, nowe wyzwanie, któremu mam nadzieję podołam – reasumuje. Prywatnie Iwona Szlaga jest szczęśliwą żona i matką dwóch córek.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie