Strona główna Kampinos Usuną eternit

Usuną eternit

97
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

KAMPINOS W gminie Kampinos planują kolejny etap akcji usuwania wyrobów z eternitu. Rozpoczęły się też starania o pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie tych prac.

„Osoby, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji, ale nie składały do tej pory deklaracji do Urzędu Gminy Kampinos, proszone są o składanie wniosków wraz z informacją o powierzchni w metrach kwadratowych obejmujących posiadane wyroby zawierające azbest, ich stanie oraz o zakresie robót. Trzeba zaznaczyć, czy dotyczy to demontażu materiałów wraz z utylizacją, czy samej utylizacji” – informuje urząd gminy.

Jak dotąd druki można odebrać w sekretariacie gminy lub skopiować sobie ze strony internetowej urzędu. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaś osoby niezajmujące się działalnością, składają je za pośrednictwem gminy. Jednocześnie urząd zastrzega, że złożenie wniosku o usunięcie materiałów z azbestem nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy. Dotacja nie może być przeznaczona na nowe pokrycie dachowe. Wynik tego, czy będą wykonane prace usuwające produkty z azbestu z dotacji, okaże się już po nowym roku.

oprac. BN

fot.pixabay