Strona główna Iłów Sala  gimnastyczna w Brzozowie Starym coraz bliżej

Sala  gimnastyczna w Brzozowie Starym coraz bliżej

131
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnie tygodnie w gminie Iłów obfitują w dobre informacje dla mieszkańców. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym czekają już na nową salę gimnastyczną, do której niewątpliwie zbliża nas zakończony konkurs na II etap realizacji zamówienia o nazwie „Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym, obejmującą budowę sali gimnastycznej z łącznikiem i drogą wewnętrzną”.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji. Pierwszy – już zrealizowany – to stan surowy zamknięty.  Budynek posiada konstrukcję ścian, dachu wraz z pokryciem oraz stolarkę zewnętrzną, jak również podkłady podposadzkowe na podłożu gruntowym. W zakresie instalacji sanitarnych wykonano montaż rur w warstwie izolacji podposadzkowej dla instalacji c.o., wody i kanalizacji. W zakresie instalacji elektrycznych wykonano montaż okablowania. Drugi etap, będący przedmiotem zamówienia, to roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, oraz budowa drogi wewnętrznej. Wpłynęły cztery oferty, w czym jedna została odrzucona. Wykonawcą zadania będzie przedsiębiorstwo Zakład Remontowo- Budowlany ELLA Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa. Kwota wybranej oferty to 2 578 457.39 zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników zamówienia. Wybraną ofertę uznajemy za korzystną, ponieważ ostateczna kwota jest niższa od wstępnie zakładanej. Druga w kolejności oferta była o ponad 650 tysięcy wyższa. Dziękuję pracownikom, a w szczególności Wojciechowi Kudarewko i Anicie Głażewskiej za sprawne przeprowadzenie postępowania – mówił Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

***

W ubiegłym tygodniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały rozliczone środki umowy na „Usuwanie i utylizacja azbestu  z terenu  Gminy Iłów w 2020 r.” na kwotę 23 379,84 zł. Z terenu gminy usunięto 66 ton azbestu.

Kolejną dobrą informacją jest zakup i montaż na terenie gminy fotowoltaicznych lamp ulicznych w miejscowościach Brzozów A – 2 szt., Brzozów Nowy 2 szt., Brzozówek – 3 szt., Narty – 2 szt., Olunin – 2 szt., Pieczyska Łowickie – 2 szt., Stegna – 2 szt., Wisowa – 2 szt., Zadanie realizowane jest w ramach „Funduszu Sołeckiego 2020”. Ponadto wcześniej w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego MIAS zamontowano 5 lamp w sołectwie Giżyczki i 4 w sołectwie Budy Iłowskie-Rokocina (łącznie 26 lamp). Energa rozpoczęła też instalację lamp ulicznych podłączonych do sieci. Do końca roku przybędzie na terenie Gminy Iłów 109 lamp elektrycznych.

UG Iłów