Strona główna Teresin Ograniczona obsługa mieszkańców

Ograniczona obsługa mieszkańców

104
0
PODZIEL SIĘ

TERESIN Coraz więcej instytucji zamykanych jest z przyczyn pandemicznych. Po tym, jak obsługi bezpośredniej nie prowadzi Urząd Gminy Teresin, również Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie przyjmuje w progi swojej siedziby.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami naszych usług z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków – mówi Marek Misiak, dyrektor GZGK w Teresinie.

Od 3 listopada do odwołania inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami posesji. Stąd mieszkańcy gminy są proszeni, by podać odczyt wodomierza telefonicznie pod nr 46 86 137 08 lub 609 137 355. Stan licznika można przesłać również za pomocą e-maila: gzgk@gzgkteresin.pl

GZGK wstrzymuje też wymianę uszkodzonych wodomierzy u odbiorców usług. – Przedmiotowe działanie ma charakter wyłącznie prewencyjny. Zakład, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów, w ten sposób chce ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt – mówi dyrekcja Zakładu.

Warto przypomnieć, iż Urząd Gminy również nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów. Sprawy można załatwiać telefonicznie – 46 86 138 15, poprzez e-mail: urzad.gminy@teresin.pl lub poprzez platformę ePUAP. Nieczynna jest kasa w urzędzie, płatności dokonywać należy przelewem na podane na stronie internetowej numery kont.

odol

fot.pixabay