Strona główna Brochów Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie

128
0
PODZIEL SIĘ
Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duchowne, to kolejne miejscowości na mapie gminy Brochów, które dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom zyskują na atrakcyjności.
Otrzymaliśmy środki zewnętrzne na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie.
Auto trafiło w ręce druhów pod koniec 2019 roku i od tamtej pory wielokrotnie i niezawodnie służyło do działań ratowniczych.
Zakup sprzętu współfinansowany był przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotą 280 tys zł, Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 215 tys zł, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kwotą 65 tys zł, Gminę Brochów kwotą 146 tys zł oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 100 tys zł.
Kolejnym ważnym punktem, po wyposażeniu jednostek OSP w niezbędne narzędzie pracy jest rewitalizacja strażnic, które służą wszystkim mieszkańcom jako świetlice wiejskie. W przypadku miejscowości Kromnów, to min.
-remont garażu w OSP, opiewający na kwotę 169 tys. zł, w całości finansowany ze środków własnych gminy Brochów
-remont podłogi i systemu ogrzewania w kwocie 82 tys. zł ( w tym wykonanie ogrzewania podłogowego i instalacja pieca , z dotacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego 20 000 zł).
– remont zaplecza kuchennego, opiewający na kwotę 10 000 zł to dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
– termomodernizacja całości budynku, która wykonana zostanie do końca roku 2020. Całość przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 65 tys zł, z czego 35 tys, to środki własne gminy, zaś 30 tys zł pochodzi z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Najbardziej istotnym i niezbędnym dla naszych mieszkańców przedsięwzięciem zrealizowanym w ostatnim czasie, była budowa wodociągu, której koszt wynosił ok 1 mln zł.
Do końca roku 2020 w miejscowości Kromnów nastąpi wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne lampy, na odcinku ok 400 metrów, to koszt ok 15 000 zł.
Inwestycje dotyczące infrastuktury drogowej:
– połączenie od drogi wojewódzkiej, do Mostu – ok . 80 tys zł,
– planowane wykonanie do końca 2020 roku drogi gminnej w Piaskach Duchownych – 65 tys zł
– Wykonane zostały drogi gminne w Kromnowie działka nr 180 Piaski Duchowne działka nr 26/1 oraz droga Piaski Duchowne działka nr 56 , działka nr 61/1 za kwotę ok 200 000 zł
W planowanych inwestycjach jest również realizacja drogi łączącej gminę Brochów z Gminą Leoncin, na odcinku Gorzewnica – Krubiczew, gdzie realizacja uzależniona jest od promesy od Wojewody.
Bez Państwa zaangażowania, nie udałoby się działać tak efektywnie.
Chciałbym bardzo podziękować Mieszkańcom Kromnowa, Gorzewnicy i Piask Duchownych, sołtysom; Panu Sławomirowi Jaczyńskiemu i Zdzisławowi Kowalskiemu, Radnemu Januszowi Miecznikowskiemu, druhom OSP i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich. Szczególne podziękowania dla Pana Jacka Wosińskiego i Pana Łukasza Przydworskiego za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności.
źródło: FB Piotr Szymański