Strona główna Brochów Remonty w gminie Brochów

Remonty w gminie Brochów

69
0
PODZIEL SIĘ
Remonty, które w ostatnim czasie wykonywaliśmy w strażnicy w Plecewicach służącej zarówno Strażakom, jak również prężnie działającym członkom Koła Gospodyń Wiejskich I wszystkim mieszkańcom, to uwieńczenie wielu wysiłków, które lokalna społeczność wykonywała celem integracji mieszkańców i rewitalizacji całej miejscowości.
Działania, które udało nam się wspólnie podjąć, to:
-remont zaplecza kuchennego, na kwotę 60 tys. zł, z czego 10 tys. zł, to dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, oraz aż 50 tys. zł z budżetu własnego gminy Brochów.
– budowa placu zabaw, boiska do koszykówki i Otwartej Strefy Aktywności oraz oświetlenia obiektu. Takie przedsięwzięcie to inwestycja 83 tys. zł z budżetu gminnego, oraz 42 tys. zł ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju. Suma całości, czyli 125 tys. zł pozwoliła nam na stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego obiektu, zapewniającego w szczególności najmłodszym mieszkańcom miejsca do spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich pasji.
Planowana jest realizacja fotowoltaiki i ogrzewania w postaci zakupu nowych grzejników do strażnicy. Umowa na to zadanie została podpisana w ostatnim czasie, zaś jego realizacja przewidziana jest do końca roku 2020. Całość opiewa na kwotę 40 tys. zł, z czego 30 tys. to dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś 10 tys. jest inwestycją gminy Brochów.
Działania podjęte w zakresie remontów i rewitalizacji, to przede wszystkim zasługa Mieszkańców miejscowości Plecewice, Radnych: Marka Orlińskiego i Mieczysława Grzegorowskiego, sołtysa Adama Morawskiego, Druhów z OSP Plecewice oraz członków Koła Gospodyń Wiejskich.
Serdecznie Państwu dziękuję za Wasz wkład i mam nadzieję, że podjęte i planowane inwestycje będą przekładać się na zadowolenie i zadziałają motywująco do podejmowania kolejnych wyzwań.
źródło: FB Piotr Szymański