Strona główna Młodzieszyn Poprawa stanu dróg

Poprawa stanu dróg

175
0
PODZIEL SIĘ

Informujemy, że trwają prace naprawcze dróg gminnych w miejscowości Leontynów. W pierwszej kolejności gmina podjęła czynności polegające na podcięciu gałęzi drzew i usunięciu zakrzewień wrastających w pas drogowy.

Następnie nastąpiło profilowanie drogi przy pomocy równiarki drogowej oraz część odcinka drogi utwardzono przekruszem betonowo-ceglanym. Nawierzchnia zostanie zagęszczona przy pomocy walca drogowego. Dodatkowo trwa wykonanie profilowania innych dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowości Leontynów. Gmina Młodzieszyn przeprowadza także prace remontowe innych dróg gminnych przy pomocy równiarki i walca drogowego. W pierwszej kolejności prace naprawcze są realizowane w miejscowości Helenka i Bieliny.

Prace polegają na przeprofilowaniu, zagęszczeniu oraz miejscowym uzupełnieniu ubytków destruktem, tłuczniem lub pospółką. Stan niektórych dróg gruntowych pogorszył się ze względu na warunki pogodowe – występujące liczne opady deszczu w ostatnim czasie oraz poruszanie się po drogach ciężkiego sprzętu, co skutkuje powstawaniem kolein, ubytków i nierówności.

UG Młodzieszyn