Strona główna Teresin O finansach i odpadach

O finansach i odpadach

197
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum

TERESIN W Teresinie, w środę 28 października o godzinie 15.00, w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” przy ul. Torowej w Teresinie odbędzie się sesja Rady Gminy Teresin.

W porządku obrad poza otwarciem i przyjęciem protokołów przewidziano podjęcie kilku uchwał. Radni zdecydują o nabyciu przez gminę Teresin niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Maszny. Następnie planowane jest podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni mają też udzielić zgody wójtowi gminy Teresin na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Baranów, gminą Wiskitki a gminą Teresin.

Na koniec sesji zapowiadane są przesunięcia finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Teresin na lata 2020-2031 oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Teresin na rok 2020. Zmiany wynikają z otrzymanych dotacji i innych, wprowadzonych do budżetu gminnego dopłat. Sesję zamknie przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin w pierwszym półroczu 2020 roku oraz przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Teresin w roku szkolnym 2019/2020”.

Sesja odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Stąd też osoby, których obecność nie jest konieczna, a zainteresowane są sesją, proszone są o śledzenie jej online w sieci.

BN