Strona główna Powiat Grobowiec Mułły zabezpieczony

Grobowiec Mułły zabezpieczony

260
0
PODZIEL SIĘ
Zabytkowy, murowany grobowiec Mułły tzw. baszta tatarska, znajdujący się na tyłach Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie jest już odświeżony i zabezpieczony.
Prace na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wykonała firma BASE&DIRECT A. W. Waszkiewicz z Warszawy.  W poniedziałek, 5 października br. odbył się odbiór techniczny, prace osobiście ocenili m.in. starosta sochaczewski Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim oraz urzędnicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od którego to urzędu właśnie Starostwo pozyskało środki na to zadanie. Inwestycja kosztowała blisko 54 tys. złotych.
Murowany relikt, jedyna pozostałość starego cmentarza muzułmańskiego z XIX wieku jest od 2012 roku obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Jest to grobowiec Imama, czołowej postaci lokalnej muzułmańskiej wspólnoty, który był najprawdopodobniej kapelanem wojskowym dla służących w armii carskiej Czerkiesów. Pierwotnie był to ceglany budynek, na bazie koła, posiadający jedno główne wejście, zwieńczone łukiem. Przykryty był drewnianym, zwężającym się w stożek dachem, na którego szczycie znajdował się żelazny pręt zwieńczony mosiężnym półksiężycem. Była to centralna budowla cmentarza muzułmańskiego, który według źródeł historycznych powstał prawdopodobnie około 1831 r. Założyli go stacjonujący w mieście, służący w armii carskiej północno-kaukascy Czerkiesi. Cmentarz funkcjonował przez kilkadziesiąt lat XIX w, nie wiadomo dokładnie, kiedy odbył się ostatni pochówek. Liczył ok. 200 grobów, dopełniał ciąg nekropolii różnych wyznań (cmentarze: muzułmański, żydowski, rzymsko-katolicki) wzdłuż rzeki Bzury. Do dziś nie przetrwał żaden z grobów, zachował się jedynie, obecnie już w formie reliktu, grobowiec Mułły. Baszta jest dla polskich muzułmanów wyjątkowym obiektem na ziemiach polskich. Naczelny imam Instytutu Muzułmańskiego w Polsce Mahmud Taha Żuk od lat monitoruje stan zabytku i czyni starania, które mają na celu przywrócenie baszty do stanu pierwotnego. Działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie to wsparcie dla tych starań, polegające na zabezpieczeniu ruin przed dalszym rozpadem.
W obecnej chwili grobowiec Mułły składa się z dwóch półkolistych ścian. Przerwy między nimi znajdują się mniej więcej na osi wschód-zachód, jedna z nich jest prawdopodobnie pozostałością po wejściu. Ściany mają ok. 30 cm grubości i wysokość od 2 do 2,5 m. Dookoła zewnętrznej części murów biegnie rozszerzony profilowany cokół o grubości ok. 40 cm. Obwód całości wynosi ok. 14 m.
Stan zachowania zabytku przed renowacją oceniono jako bardzo zły. Zachowane szczątkowo mury o nieregularnej, postrzępionej koronie pokryte były lekkimi zabrudzeniami oraz graffiti. Dolne partie były silnie porażone mikrobiologicznie. Mury prawie w całości pozbawione były zaprawy fugowej, cegły osypywały się i wypadały ze ściany w wielu miejscach, uległy głębokiej destrukcji, były spękane i rozwarstwione, rozsypywały się pod dotykiem.  Otoczenie obiektu porośnięte było wysoką roślinnością łąkową, która rosła również wewnątrz obiektu. Obecnie, zgodnie z zaleceniami MWKZ zabytek zachowany jest w postaci trwałej ruiny z poprawą kondycji murów i zabezpieczeniem przed ich dalszą dewastacją. Zostały wzmocnione osłabione cegły, oczyszczono powierzchnię obiektu, wykonano dezynfekcję, odsalanie, naprawy murarskie, jak również konserwatorskie, polegające np. na uzupełnieniu ubytków zaprawami przeznaczonymi do użytku w obiektach zabytkowych. Dokonano również rekonstrukcji fugi, scalanie kolorystycznego i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Teren, na którym usytuowany jest zabytek został ze środków własnych powiatu oczyszczony i ogrodzony.
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie