Strona główna Rybno Rusza gminny PSZOK

Rusza gminny PSZOK

98
0
PODZIEL SIĘ

RYBNO Na terenie gminy Rybno z 8 września rozpoczyna działalność Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Powstaje on przy Gminnej Oczyszczalni na ul Towarowej. Punkt będzie czynny w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00. Będą mogli z niego korzystać tylko mieszkańcy, którzy są w ewidencji gminnej i terminowo regulują opłaty za odbiór odpadów po okazaniu dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat. Za okres od lipca do sierpnia termin płatności za odpady upływa 15 września, a za okres wrzesień – grudzień – 15 grudnia.

Przed dostarczeniem odpadów trzeba zapoznać się z regulaminem i zasadami dostarczania ich do PSZOK. W przypadku wątpliwości o ustalenie osobiste, co można przekazać do Punktu i czy odpady przywiezione nadają się do ich oddania. Każdy mieszkaniec korzysta z Punktu nieodpłatnie. Odpady powinny trafiać do odpowiednich pojemników i w wyznaczone miejsca. W uzasadnionych przypadkach na określony czas może być wstrzymany odbiór. Jednak o tym mieszkańcy będą powiadamiani z wyprzedzeniem. Odpady nie są przyjmowane z pojazdu, gdyż każdy musi sam rozładować je we wskazane miejsce do utylizacji. Muszą być one posegregowane i niezanieczyszczone, w szczelnych opakowaniach opatrzonych etykietami umożliwiającymi identyfikację. Odpady zielone i remontowe powinny być dostarczane w foliowych workach. PSZOK w Rybnie przyjmuje bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, opony (bez opon ciężarowych i rolniczych), akumulatory, baterie, duże gabaryty, odpady budowlane, niebezpieczne, odpady domowe – medyczne, papier, tworzywa sztuczne i szkło. Nie przyjmuje natomiast zmieszanych odpadów, zawierających azbest, smołę, szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego, cieknących odpadów, części samochodowych, pojazdów, styropianu, odpadów nieoznaczonych i innych trudnych do identyfikacji.

BN

fot.pixabay