Strona główna Iłów Podzielą rządowe wsparcie

Podzielą rządowe wsparcie

230
0
PODZIEL SIĘ

Stopniowo do gmin powiatu sochaczewskiego przekazywane są środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te w zamyśle mają wesprzeć samorządy i pomóc im w realizacji zaplanowanych, bądź długo odkładanych, a niezbędnych w gminach inwestycji.

– Te pieniądze są realnym wsparciem i pomogą nam zrealizować te inwestycje, które są zwykle drogie, a potrzebne mieszkańcom. Sami byśmy je odkładali na dogodniejszy termin lub realizowali, rozbijając na wiele etapów. Wsparcie nam się bardzo przyda i przyspieszy wiele działań – ocenia Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Podobne zdanie w tym temacie mają pozostali samorządowcy powiatu sochaczewskiego, choć jeszcze nie wszyscy dokonali podziału środków na inwestycje.

 Czas dzielenia kasy

Na gminy powiatu sochaczewskiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych w sumie wpłynęło 7 423 014 złotych. Dodatkowe kwoty to wpływ dla powiatu sochaczewskiego w wysokości 3 844 491 złotych i dla miasta Sochaczew 4 468 321 złotych. Umowy o przekazaniu dotacji zostały podpisane w sierpniu, a pieniądze zostały przelane z początkiem września. Teraz radni na sesjach ustalają przeznaczenie tych pieniędzy na planowane inwestycje.

­– Przyznane nam 500 tysięcy złotych z tarczy wspierającej samorządy wpłynęło już na konto Urzędu Gminy Iłów. Pieniądze będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje na przykład szkoły, wodociągi, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach – informuje Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Na razie radni w gminie Iłów nie zdecydowali o przeznaczeniu przyznanych im funduszy. Na ostatniej sesji padły propozycje przekazania pieniędzy na inwestycje, ale nie spotkało się to z aprobatą większości. Radni nie przyjęli zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i bieżącym budżecie gminy. W uchwale na sesji zaproponowano przeznaczenie pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi Olszowiec – Lubatka, Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce oraz sali gimnastycznej Brzozowie Starym.

Tydzień wcześniej, podczas posiedzenia komisji budżetu, trzy osoby poparły pomysł, ale cztery nie. Podczas sesji 9 radnych było przeciw uchwale, a 5 za jej przyjęciem. Sprawa ta zostanie podjęta na kolejnej sesji.

Z kolei w gminie Sochaczew środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych już są zadysponowane. Gmina dostała w sumie ponad 2 mln złotych. Radni na sesji 23 września zdecydowali, aby fundusze przeznaczyć na inwestycje w Mokasie, Żukowie i Wyczółkach.

­– Taka informacja bardzo nas mieszkańców cieszy, gdyż jak się dowiedzieliśmy, z Funduszu wydzielono kwotę na budowę boiska. Bardzo czekaliśmy na to. Od lat nasi mieszkańcy marzyli o nim. Boisko będzie służyć głównie dzieciom ze szkoły – mówi jedna z mieszkanek Mokasu.

Poza boiskiem, które ma kosztować prawie 900 tys. złotych, będą realizowane jeszcze dwie inne inwestycje. W Żukowie zaplanowana jest budowa wiejskiej świetlicy za około 650 tys. złotych. Natomiast w Wyczółkach radni zdecydowali, aby pozostałą po podziale kwotę, czyli około 550 tys. złotych, przeznaczyć na przebudowę gminnej drogi.

­– To ważne i potrzebne inwestycje, które chcemy jak najszybciej zrealizować – stwierdza Mirosław Orliński.

Inni wkrótce zdecydują

W pozostałych gminach decyzje zapadną w najbliższych dniach. W gminie Brochów na najbliższej zaplanowanej sesji ma być przedstawiona propozycja uchwały w sprawie przeznaczenia środków z rządowej dotacji. Do chwili podjęcia uchwały nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Podobnie w przypadku gminy Młodzieszyn. Środki rządowe wraz z ich przeznaczeniem zostaną wprowadzone do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową i bieżący budżet na sesji nadzwyczajnej w środę, 30 września. Przed przyjęciem uchwał w Urzędzie Gminy Młodzieszyn wstrzymują się od komentarzy. Decyzje też nie zapadły w gminie Nowa Sucha. Ale radni mają zdecydować o tym w najbliższym czasie.

­– Radni na sesji zdecydują o przeznaczeniu tych środków. Tymczasem wstrzymujemy się od opinii – informują urzędnicy gminni.

W gminie Teresin środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych już zostały wpisane do budżetu gminnego uchwałą rady gminy i mają być przeznaczone na lokalne inwestycje w gminie według przyjętego harmonogramu, który będzie dostępny dla mieszkańców na stronach urzędu gminy.

Bogumiła Nowak

fot. pixabay