Strona główna Nowa Sucha Od 1 października będą wydawane nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Od 1 października będą wydawane nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

130
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

Od 01 października 2020r. będą wydawane nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej (1 402 zł) i dla osoby w rodzinie (1 056 zł), przy wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców (status uchodźcy), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W dniu składania wniosku należy posiadać przygotowany aktualny numer telefonu oraz kwotę dochodu osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej w przygotowaną skrzynkę przy wejściu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów oraz dystrybucji żywności będą udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej, pod numerami telefonów:
508-128-172, 46 861 23 15 wew. 28

UG

for.pixabay