Strona główna Iłów Msza dożynkowa w Brzozowie Starym

Msza dożynkowa w Brzozowie Starym

162
0
PODZIEL SIĘ

Tegoroczne uroczystości Dożynkowe odbyły się w reżimie sanitarnym, co w bardzo dużym stopniu zmieniło ich tradycyjną formę. 13 września 2020 roku w Brzozowie Starym odbyła się dziękczynna Msza Dożynkowa.

Wśród gości przybyłych na Mszę byli m.in. Jolanta Gonta – starosta powiatu sochaczewskiego, Selena Majcher – radna miasta Sochaczew, jako przedstawicielka ministra Macieja Małeckiego, radne powiatowe: Wanda Dragan i Aneta Roskosz, Krzysztof Szumski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Sławomir Tomaszewski – przewodniczący rady gminy i radni gminy Iłów.

Honory starostów dożynkowych pełnili Gabriela i Grzegorz Feligowie, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Wieniec.

Tradycyjnie msza rozpoczęła się uroczystą procesją, którą prowadził poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie Starym i poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcach. Następnie szły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Iłowie ubrane w łowickie stroje ludowe oraz starostowie dożynek niosący chleb z mąki tegorocznych zbóż, wypieczony przez piekarnię Tomasza Nowakowskiego z Iłowa. Dożynkowy wieniec nieśli strażacy OSP w Brzozowie Starym – Łukasz Kalisiak i Marek Widyński. Za wieńcem szli dożynkowi goście wraz z gospodarzem wójtem Janem Kraśniewskim, który poprosił księży o sprawowanie mszy świętej w intencji wszystkich rolników ziemi iłowskiej. Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie ks. Krzysztof Borucki wraz z proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie ks. Leszkiem Krześniakiem.

Msza miała wyjątkowy charakter, wśród gości aktywnie włączających się w jej uroczysty przebieg były m.in. radne powiatowe Wanda Dragan i Aneta Roskosz, przewodniczący Rady Gminy Iłów Sławomir Tomaszewski, Andrzej Grabarek – dyrektor szkoły podstawowej w Brzozowie Starym, a także katechetki Ewa Majorek i Katarzyna Krzemińska. Przy ołtarzu zostały złożone dziękczynne dary przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Pszczółki, Międzysołeckie Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowcach, rolników i uczniów szkół w Brzozowie Starym i Kapturach.

O pracy rolników papież św. Jan Paweł II wypowiedział się w następujący sposób: „Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i oset, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli ()”. W literaturze polskiej jest wiele przykładów opisujących przywiązanie Polaków do ziemi i ich odpowiedzialność za losy ojczyzny. W tym roku w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej wspominamy postać Wincentego Witosa, przywódcę, który oderwał chłopów od żniw i poprowadził do walki z bolszewicką nawałą. Historycy twierdzą, że bez udziału chłopów nie byłoby zwycięstwa. Dziś rolnicy to często przedsiębiorcy, coraz lepiej wykształceni, mają poczucie misji do spełnienia i dlatego mimo wielu problemów zmagają się z trudnościami tego zawodu – mówił wójt Jan Kraśniewski.

Wójt Jan Kraśniewski podkreślił również, że rolnicy chcą żyć godnie na takich samych zasadach, jak mieszkańcy wielkich miast i to rząd poprzez samorządy ma ich w tym wspierać. Wymienił inwestycje, jakie przez ostatni rok realizował Urząd Gminy w Iłowie we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. – Samorząd podejmuje trud budowy sali gimnastycznej w Brzozowie, na którą rząd przeznaczył znaczne dofinansowanie. Wzdłuż trasy 577 Mazowiecki Zarząd Dróg wybudował dwa ronda. Starostwo buduje drogę przy ul. Wyzwolenia w Iłowie, zabiega o środki na drogę Załusków-Lasotka, czy drogę w Brzozowie zniszczoną w trakcie budowy rond. Gmina, przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych dysponowanych przez Wojewodę, wybuduje drogi w Lubatce i w Kapturach. Poprzez remonty już poprawiliśmy zaopatrzenie w wodę. W Brzozówku została wykopana nowa studnia, a w planie samorządu jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce.

Wójt Gminy Iłów podziękował wszystkim, którzy włączyli się w inwestycje: Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, a w szczególny sposób Staroście Sochaczewskiemu Jolancie Gonta, obecnej na mszy świętej w Brzozowie Starym.

– Jest z nami pani starosta Jolanta Gonta. Chciałbym bardzo serdecznie Pani podziękować za zaangażowanie na rzecz Gminy Iłów. Dla Pani nie jest to jedyna gmina, ale dbając o zrównoważony rozwój powiatu, pamięta Pani o nas – nie tylko przeznacza Pani środki budżetowe – nawet z wyprzedzeniem, jak w przypadku ulicy Wiślanej, ale wielokrotnie monitoruje Pani sprawy Gminy Iłów w różnych urzędach. Dziękuję Pani bardzo – mówił Wójt Jan Kraśniewski.

Mimo epidemii koronawirusa nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się chlebem, choć w innej formie. Gospodarze uroczystości przygotowali mini chlebki, zapakowane w ozdobne folie, które zostały poświęcone podczas mszy. Po zakończonej mszy świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Międzysołeckie Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowce, pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie. O dekoracje dożynkowe zadbali Małgorzata Kunz i pracownicy Urzędu Gminy. Porządek w trakcie całej uroczystości zabezpieczali Druhowie OSP w Brzozowie z prezesem Leszkiem Kalisiakiem na czele.

Urząd Gminy Iłów