Strona główna Iłów Gorące obrady ze zmianami

Gorące obrady ze zmianami

278
0
PODZIEL SIĘ

IŁÓW Sesja Rady Gminy 24 września w Ilowie zaznaczyła się wieloma zmianami. Jedną z najważniejszych było wybranie nowego wiceprzewodniczącego gminy Iłów na miejsce dotychczasowego, który zrezygnował z funkcji.  

Z początku radni zapoznali się z informacją Marcina Szewczyka, przedstawiciela firmy Energa Operator na temat  realizacji umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego. Świateł w gminie w kolejnych miesiącach ma przybywać, ale prace będą postępować stopniowo, a ceny z pewnością nie spadną. Konieczne będą, więc pewne ograniczenia zużycia i wyłączenia na przykład w okresie nocnym, co już zaczęto stosować.

Na sesji radni zapoznali się też ze sprawozdaniem z pierwszego półrocza 2020 roku dotyczącego gospodarki odpadami.

– Była gorąca dyskusja i wymiana opinii na ten temat. Wiadomo jednak, że za bardzo nie możemy liczyć na spadek cen usług firmy zajmującej się odpadami. Pod koniec roku planujemy kolejny przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów. Niebawem będzie on ogłoszony i ustalone nowe warunki – mówi Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Rady Gminy Iłów.

W trakcie sesji przyjęta została przez radnych rezygnacja Doroty Bernat z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy. Jako powód podała ona względy osobiste. Na sesji radni ustalili regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego i dokonali wyboru drugiego wiceprzewodniczącego. Został nim radny Rafał Durzyński z Klubu Radnych Razem, mieszkaniec wsi Paulinka, pszczelarz i producent produktów miodopochodnych. Radny ten pełni swą funkcję pierwszą kadencję. Jest pasjonatem ekologii i zdrowego żywienia. Prowadzi własne przedsiębiorstwo pszczelarskie w Paulince.

Ponadto radni przyjęli uchwałę o zamianie nieruchomości oraz o udzieleniu bonifikaty 90 procent od ceny sprzedaży działki w Brzozowie Starym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca nie może jej zbyć przed upływem 5 lat. W przeciwnym wypadku musi spłacić przyznaną mu bonifikatę. Radni przegłosowali sprawy nadania imion rondom oraz skwerowi w Brzozowie Starym. Zgodnie z ustaleniami potwierdzonymi w konsultacjach społecznych nazwy zostały zaproponowane przez mieszkańców gminy.

Na sesji w głosowaniu większością głosu nie zaaprobowane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w bieżącym budżecie gminy Iłów. Propozycje przedstawione przez komisje rady gminy mają być ponownie rozpatrzone i przeanalizowane na komisjach, a następnie poddane pod głosowanie na kolejnej, nadzwyczajnej sesji rady w najbliższym czasie.

BN

fot. red.