Strona główna Iłów Iłowskie obchody Bitwy Warszawskiej

Iłowskie obchody Bitwy Warszawskiej

208
0
PODZIEL SIĘ

W sobotę, 29 sierpnia w godzinach wieczornych odbyła się uroczystość upamiętniająca 100-lecie „Cudu Nad Wisłą” oraz 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorami uroczystości byli – ks. Krzysztof Borucki, proboszcz Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Iłowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

 Uroczystość odbyła się przy Kolumnie Niepodległościowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Kościoła Parafialnego w Iłowie. Poprowadził ją przedstawiciel organizatorów – Sławomir Ambroziak, wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej przy współudziale Andrzeja Ciołkowskiego, prezesa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów, Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Rady Gminy, Katarzyna Michalska, sekretarz gminy, radni, przedstawiciele grupy motocyklowej Aioła GM z Iłowa, a także Wanda Świderska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, mieszkanka Słubic. Przybyli też licznie mieszkańcy z gmin Iłów i Słubice. Pododdział studentów – żołnierzy Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Pocztem Sztandarowym przy Kolumnie Niepodległości pełnił honorową wartę.

Były także poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie i delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Uroczystość uświetnił udział Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, z powiatu grójeckiego pod batutą kapelmistrza Michała Balcerowicza.

Obchody rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego, a następnie modlitwą proboszcza Krzysztofa Boruckiego i powitaniem przybyłych na uroczystość gości przez prowadzącego uroczystość. Mariusz Ambroziak nawiązał w swoim wystąpieniu do wydarzeń historycznych związanych z Bitwą Warszawską i z udziałem mieszkańców naszej gminy w tych walkach. Wspomniał też o historii medalionu z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który obecnie znajduje się na Kolumnie Niepodległości w Iłowie, a na koniec o początkach ruchu solidarnościowego.

W dalszej części uroczystości odczytany został Apel Poległych, w którym znalazły się również nazwiska Iłowian, poległych w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej oraz złożone zostały symboliczne kwiaty przy kolumnie, która wybudowana została w Iłowie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzeniami towarzyszącymi uroczystości był wernisaż prac artystów uczestniczących w projekcie „Aleksander Sochaczewski – malarz syberyjskiej katorgi” oraz wykład poświęcony życiu i twórczości Aleksandra Sochaczewskiego, wygłoszony przez dr Jana Engelgarda, kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

W ramach projektu wykonano także 22 fotokopie obrazów Aleksandra Sochaczewskiego, które dzięki życzliwości księdza proboszcza wmontowano w nisze przy parkanie iłowskiego kościoła parafialnego. Stały się one kolejnym elementem ścieżki historycznej, znajdującej się wokół kościoła, poświęconej bohaterskim postaciom związanym z Ziemią Iłowską.

Oprac. Wanda Dragan

Fot. Andrzej Dragan