Strona główna Brochów Gmina Brochów w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant w wysokości...

Gmina Brochów w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant w wysokości 55 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół z Gminy Brochów

156
0
PODZIEL SIĘ

Projekt  „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Gmina Brochów otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „zdalna szkoła +”.

Umowa została zawarta 4 czerwca 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu „Zdalna Szkoła +” jest pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu zostały zakupione laptopy (29 sztuk ), dwa dostępy do Internetu LTE. Sprzęt zostanie przekazany do Szkół na terenie Gminy Brochów. Następnie zostanie użyczony uczniom, w pierwszej kolejności uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci .

UG