Strona główna Młodzieszyn Dofinansowanie posiłków dla uczniów

Dofinansowanie posiłków dla uczniów

156
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

Gmina Młodzieszyn w 2020 roku otrzymała dofinansowanie na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w kwocie 116 760,00 zł.  Środki są  przeznaczone na opłacanie posiłku, świadczenia  pieniężnego.

Pomoc doraźna albo okresowa, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych,w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w godzinach pracy GOPS lub telefoniczny pod numerami: 46 816 63 43, 46 816 63 45.

Gmina Młodzieszyn

fot.pixabay