Strona główna Mazowsze Dla dotkniętych pandemią

Dla dotkniętych pandemią

97
0
PODZIEL SIĘ

Od 9 do 30 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy rolnikom szczególnie dotkniętym kryzysem Covid-19. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak, aby otrzymać pomoc, poza złożeniem wniosku trzeba spełnić określone wymogi.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy tylko w przypadku, gdy rolnik lub jego współmałżonek na 1 marca br. posiadał co najmniej 3 sztuki samców z bydła domowego w wieku od roku do 2 lat. Może to też dotyczyć sytuacji, gdy miał 3 krowy mleczne, których wiek przekracza 2 lata, lub ma w gospodarstwie owce czy kozy. Trzeba jednak mieć co najmniej 10 sztuk owiec w wieku do 12 miesięcy lub 5 samic kóz, także, co najmniej rocznych. W przypadku świń wystarczy jedna sztuka – przy zgłoszeniu urodzenia minimum 21 sztuk świń w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 maja tego roku.

Rolnik lub współmałżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy powinien prowadzić działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem 1 marca tego roku lub prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur minimum tysiąc sztuk. Ewentualnie prowadził produkcję kurcząt, gęsi, indyków (w każdej z tych grup co najmniej tysiąc sztuk) i w okresie od 15 marca do 15 czerwca dokonał ich przemieszczenia. Wsparcie dotyczy też rolników, którzy w tym roku prowadzili uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy minimum 25 metrów lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 metrów.

Wsparcie finansowe dla rolników ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 7 tysiąc euro, czyli około 30 tysięcy złotych. Fundusze te mają pomóc rolnikom na wyjście z zapaści spowodowanej mniejszymi zyskami ze sprzedaży ich produktów.

Wnioski są przyjmowały przez biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Oprac. BN

Fot. Pixabay