Strona główna Teresin Czcząc Świętego Maksymiliana

Czcząc Świętego Maksymiliana

184
0
PODZIEL SIĘ

Niepokalanów po raz piąty gościł uczestników Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kolbiańskich. Tegoroczne Maksymilianalia, jak niemal wszystkie inne wydarzenia były nieco inne niż dotychczas. Jednakże mimo trwającej pandemii, licznych atrakcji zabraknąć nie mogło.

W sobotę, 26 września   przybyli tu wierni z całej Polski, m.in. honorowi dawcy krwi, elektrycy, energetycy, elektronicy, rodziny uzależnionych, ale też dziennikarze, drukarze, przedstawiciele parafii i świątyń p.w. św. Maksymiliana, szkół i stowarzyszeń, działacze społeczni, krótkofalowcy, przedstawiciele gmin kolbiańskich. Uroczystości swoim charakterem wpisały się w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad Wisłą” i urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Tego dnia mszy św. przewodniczył o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, Prowincjał Prowincji Warszawskiej Franciszkanów Konwentualnych. Masymilianalia 2020 rozpoczęły się już wczesnym rankiem, kiedy to wspólnie odmówiono różaniec w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana.

Modlitwa i dar krwi

Całości wydarzeń tradycyjnie towarzyszyła akcja honorowego oddawania krwi w zaparkowanym obok Bazyliki krwiobusie. Można było też obserwować pracę Stacji Okolicznościowej Polskiego Związku Krótkofalowców. Nie brakowało jak zawsze, dużego zainteresowania słynną „Panoramą Tysiąclecia” czyli ruchomą szopką w podziemiach bazyliki. Z kolei, w jednej z sal św. Bonawentury zebrani uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej.

O godzinie 10.30 rozpoczęła się konferencja połączona z pełną wzruszeń prelekcją Zbigniewa Pogonowskiego. To wnuk bohatera Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jego dziadek Stefan Pogonowski walczył od 5 stycznia 1918 w oddziałach I Korpusu Polskiego. Od września 1918 w odrodzonym Wojsku Polskim w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Żeligowskiego, członek Legii Rycerskiej Korpusu Wschodniego. Od lipca 1919 jako dowódca 3 kompanii w 29 pułku strzelców kaniowskich. Od grudnia 1919 jako dowódca batalionu na froncie litewsko-białoruskim. Poległ 15 sierpnia 1920 w Wólce Radzymińskiej podczas Bitwy Warszawskiej.

W Niepokalanowie Zbigniew Pogonowski opowiadał zgromadzonym na temat życia swojego przodka. Konferencję poprowadził Henryk Zając, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas spotkania odbyła się też gala wyróżnień. Wręczono Medale Pamiątkowe XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce oraz Medale Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Cudu nad Wisłą. – Świętowaliśmy modlitwą, rozmową, darem krwi w imię Boże, Eucharystią, wyróżnieniami, podziękowaniami i zupą franciszkańską w 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i urodzin Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Dla tych, którzy oddali krew, przygotowaliśmy dodatkowo książki z krakowskiego wydawnictwa o tematyce m.in. niepodległości oraz upominki z Narodowego Centrum Krwi – mówił Henryk Zając, przewodniczący komitetu organizacyjnego tegorocznych Maksymilianalii.

Pamiętają o patronie

Podczas uroczystości można było zapisać się do Rycerstwa Niepokalanej MI, zwiedzić Muzeum św. Maksymiliana i OSP oraz kolekcję samochodów, którymi Jan Paweł II podróżował podczas pielgrzymek do naszej Ojczyzny. Całość zakończyła się odmówieniem przez zebranych Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Przypomnijmy, Społeczny Komitet Organizacyjny „Maksymilianalia – Niepokalanów” powołany został w dniu 1 maja 2019 roku. Komitet zajmuje się organizacją dorocznych, ogólnopolskich spotkań środowisk, którym patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe. Komitet zajmuje się promowaniem wiedzy o życiu i działalności o. Kolbe. Promuje również honorowe krwiodawstwo oraz wszelką działalność charytatywno-społeczną. Kontynuuje on idee i misję pierwszego komitetu organizacyjnego powstałego przed Maksymilianaliami w 2016 roku, który był pierwotnym pomysłodawcą spotkań środowisk kolbiańskich. Pierwsze Maksymilinalia odbyły się 8 października 2016 roku. Było to spotkanie wszystkich środowisk, których patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Zatem, to już wspaniała tradycja.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Maksymilianalia 2020 zostały objęte patronatem Wojewody Województwa Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Marcin Odolczyk