Strona główna Powiat Sierpień ’80.

Sierpień ’80.

196
0
PODZIEL SIĘ
Równo 40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ “Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Przedstawiciele władz powiatu sochaczewskiego i miasta Sochaczew oraz lokalni działacze „Solidarności”, w poniedziałek, 31 sierpnia złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą działalność i męczeńską śmierć  ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza i kapelana „Solidarności”, znajdującą się na ścianie bocznego wejścia do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie, oraz pod pomnikiem-kamieniem ufundowanym z okazji 25. rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność”, znajdującym się przy Urzędzie Miejskim.

Sierpniowe wydarzenia upamiętnili w Sochaczewie m.in. przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski, burmistrz Piotr Osiecki, jego zastępca Marek Fergiński oraz delegaci lokalnych, zakładowych struktur związku „Solidarność”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie