Strona główna Teresin Radni zdecydowali

Radni zdecydowali

211
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum

TERESIN Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu, oraz tryb ich odwoływania, zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez wójta gminy Teresin w drodze zarządzenia.

odol