Strona główna Teresin PSZOK jednak w Granicach

PSZOK jednak w Granicach

223
0
PODZIEL SIĘ

TERESIN Nie od 1 września, jak wcześniej planowano, a od 5 gmina Teresin będzie dysponowała Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właśnie trwają ostatnie przygotowania do jego uruchomienia.

Punkt pierwotnie miał znajdować się w Topołowej, na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych. W ostatniej chwili ustalono jednak, iż jego lokalizacja będzie na terenie sołectwa Granice. A dokładnie, przy oczyszczalni ścieków komunalnych. Jak się dowiedzieliśmy, zmiana podyktowana jest faktem, iż nowe miejsce dysponuje lepszymi warunkami do tego typu działalności, posiada lepszy dojazd i ma być bezpieczniejsze.

PSZOK stanowi miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Jeśli chodzi o szczegółowy sposób świadczenia tego typu usług przez te obiekty, określa je rada gminy w drodze uchwały. To właśnie samorząd decyduje o sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u. W gminie Teresin, na początku lipca br. radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak mówi wójt Marek Olechowski: – Niestety, ceny za odbiór odpadów, tak jak wszędzie mocno poszybowały w górę. Nasi mieszkańcy za odbiór śmieci muszą płacić 30,90 zł. Jest także 10-procentowa forma bonusu, obniżki tej ceny dla osób, które kompostują odpady zielone. Namawiałbym również ustawodawcę, aby docenić osoby, które do ogrzewania używają energii odnawialnej, aby one również mogły płacić mniej, bo nie dorzucają do odpadów wyjątkowo ciężkich popiołów.

W Granicach ustawione będą specjalne kontenery do każdego rodzaju odpadów. PSZOK rozpocznie działalność od 5 września i będzie otwarty w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to wtedy dopasujemy lepiej godziny – dodaje wójt.

Mieszkańcy gminy będą mogli we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u odpady, m.in. opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony samochodowe.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zbiórki popiołu informujemy, że w niedługim czasie podamy do wiadomości o możliwościach rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący zainteresowanych mieszkańców – dodają urzędnicy z gminy Teresin.

Marcin Odolczyk