Strona główna Mazowsze Powiat Łowicki znalazł się w tzw. czerwonej strefie

Powiat Łowicki znalazł się w tzw. czerwonej strefie

299
0
PODZIEL SIĘ
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 27 sierpnia  listy powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami Powiat Łowicki znalazł się w tzw. czerwonej strefie.
Urząd Miejski w Łowiczu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informuje co wiąże się z powyższym i prosi o przestrzeganie obostrzeń z tym związanych:

organizacja kongresów i targów
– całkowity zakaz
wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe
– bez publiczności
wydarzenia kulturalne
– całkowity zakaz dotyczy zarówno wydarzeń w pomieszczeniach jak i na obiektach sportowych w otwartej przestrzeni
gastronomia
– w lokalach i ogródkach klienci musza zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsca, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos – 1 osoba na 4 mkw wesołe miasteczka , parki rozrywki lub parki rekreacyjne
– całkowity zakaz
siłownie
– na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia maja się odbywać tak aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m , z tym że nie więcej niż 50% liczy miejsc przewidzianych dla publiczności oraz 1 osoba na 10 mkw
kina
– 25% publiczności
sanatoria, rehabilitacja uzdrowiskowa
– warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-Cov-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci – całkowity zakaz
kościoły
– 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa, 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)
wesela i inne uroczystości „rodzinne”
– do 50 osób z wyjątkiem obsługi, dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa
inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
– do 50 osób z wyjątkiem obsługi, jest obowiązek zakrywania ust i nosa
transport zbiorowy
– pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego, obowiązek zakrywania ust i nosa
maski
– obowiązek noszenia masek wszędzie w przestrzeni publicznej
poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
– całkowity zakaz

źródło: lowicz.eu