Strona główna Wyszogród Drogi w gminie jak nowe

Drogi w gminie jak nowe

202
0
PODZIEL SIĘ

WYSZOGRÓD Zakończyły się zaplanowane inwestycje drogowe. 11 sierpnia odbyły się odbiory końcowe kilku zadań realizowanych przez gminę i miasto Wyszogród w bieżącym roku wykonane z budżetu gminno-miejskiego oraz ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020. W ramach tego zadania wykonano prace drogowe w sołectwach Kobylniki, Drwały, Rostkowice, Pozarzyn, Słomin, Marcjanka, Starzyno, Wiązówka, Wilczkowo, Rębowo i Grodkowo. Całkowity koszt wydatków inwestycyjnych wyniósł 137 669,70 złotych.

Ponadto dokończona została modernizacja ulicy Wiślanej w Wyszogrodzie sfinansowana w całości ze środków własnych budżetu gminy i miasta Wyszogród. Tu koszt zadania

Zamknął się kwotą 49 440,34 złotych. Z kolei za 14 950 złotych własnych funduszy zmodernizowana została droga gminna w Wilczkowie.

Łącznie modernizacja dróg polegała na utwardzeniu nawierzchni masą bitumiczną oraz destruktem bitumicznym na powierzchni 940 metrów oraz około 5,2 kilometrów dróg.

Wykonawcą tych inwestycji była firma Drog-Bet z Sochaczewa.

Oprac. BK

Fot. UGiM Wyszogród