Strona główna Brochów Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

239
0
PODZIEL SIĘ

Głównym celem projektu, w wyniku którego powstało Gminne Centrum Usług Społecznych i Administracji w Brochowie, było ożywienie i odnowa gospodarcza obszaru rewitalizacji, jakim jest centrum Brochowa.

Założenie, to gruntowana zmiana sposobu zagospodarowania i funkcjonowania tego terenu. Cel ten został osiągnięty, poprzez stworzenie warunków dla mieszkańców do aktywizacji społecznej i gospodarczej, poprzez ulokowanie w odnowionym budynku punktów służących do wsparcia mieszkańców w zakresach min. doradztwa społeczno-administracyjnego, czy pomocy prawnej.

Mieszkańcy z terenu gminy mogą, po uprzednim umówieniu terminu, skorzystać z nieodpłatnej konsultacji prawnej. Wcześniej ustalone spotkania odbywają się właśnie w Gminnym Centrum Usług Społecznych i Administracji.

Budynek, dzięki pozyskanym funduszom zyskał na atrakcyjności, zarówno pod względem wizualnym, jak i użyteczności publicznej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Gminy Brochów!

Gmina Brochów