Strona główna Teresin Zadania dofinansowane

Zadania dofinansowane

174
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum

TERESIN Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z ubiegłorocznej realizacji współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przypomnijmy, że na realizację zadań wynikających z programu przeznaczono wcześniej 22 tys. zł. Nie całą tę pulę jednak udało się wykorzystać.

Wśród priorytetowych zadań publicznych na pierwszy plan wysuwały się te, dotyczące m.in. działań na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integrowanie i aktywizowanie seniorów. Dofinansowanie na jego realizację wyniosło 10 tys. zł. Z kolei kwotą 5 tys. zł dofinansowano zadanie dotyczące działań na rzecz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową – punkt konsultacyjny, prelekcje i wykłady dla osób dotkniętych chorobą i ich rodzin. Ponadto organizacja Otwartego Turnieju Szachowego w Teresinie wsparta została środkami w wysokości 3,5 tys. zł. Wszystkie wymienione zadania realizowane były za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls” z Paprotni, które wcześniej złożyło oferty na ich wykonanie. Ostatecznie wszystkie te zadania zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Warto też dodać, że na jeden z konkursów nie wpłynęła żadna oferta. Stało się tak w przypadku czwartego zadania wynikającego z programu, tym razem dotyczącego działań w zakresie kultywowania tradycji ludowych Mazowsza wśród dzieci i młodzieży podczas gminnych dożynek w Teresinie. Na to zadanie zarezerwowana była kwota 3,5 tys. zł. Jak się okazało, nie było chętnych na jego wykonanie.

Marcin Odolczyk