Strona główna Mazowsze Wsparcie opieki niepełnosprawnych

Wsparcie opieki niepełnosprawnych

173
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził pod koniec maja wnioski o przyznaniu wsparcia ze środków finansowych w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa” w edycji 2020. Na realizację tych programów, ze środków Funduszu Solidarnościowego, samorządy województwa mazowieckiego otrzymają ponad 11 mln złotych. Umowy z gminami zostały podpisane 25 czerwca.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w tym roku podpisało 19 przedstawicieli samorządów z regionu warszawskiego, w tym z powiatu sochaczewskiego – Iłów i Sochaczew. Gmina Iłów z programu otrzymała 4080 złotych.
Gotowość do programu zgłosiły 43 gminy województwa mazowieckiego, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 6 532 750,97 złotych. 40 gmin otrzyma dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, czyli 5 277 546,32 złotych, a 6 gmin do specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 255 204,65 złotych.

Celem tego programu jest wsparcie społeczne specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Natomiast w Programie „Opieka wytchnieniowa” w tegorocznej edycji umowę z wojewodą na dofinansowanie zadań podpisało 16 przedstawicieli samorządów z regionu warszawskiego. Z terenu powiatu sochaczewskiego tylko gmina Iłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 8900 złotych. Zgłoszonych było 45 jednostek województwa mazowieckiego, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 4 520 170,48 złotych. 38 jednostek otrzyma dofinansowanie do opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, a 11 dofinansowanie do opieki w formie pobytu całodobowego w wysokości prawie 504 tys. złotych. Natomiast 8 jednostek ma dofinansowanie do specjalistycznego poradnictwa oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki w wysokości 799 920 złotych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Chodzi tu o to, aby te osoby miały chwilę dla siebie, swoich prywatnych spraw i nie były cały czas zajęte chorym. W tym krótkim czasie zapewniona jest opieka innych osób nad niepełnosprawnymi.

BN

Fot. Pixabay