Strona główna Sochaczew gmina Mirosław Orliński z absolutorium

Mirosław Orliński z absolutorium

162
0
PODZIEL SIĘ

20 lipca odbyła się sesja Rady Gminy w Sochaczewie. Radni przyznali jednomyślnie absolutorium oraz wotum zaufania dla wójta gminy Mirosława Orlińskiego i była również podsumowaniem działania wójta za rok 2019. 

Sesja odbyła się w szczególnych warunkach sanitarnych.  Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2019.

– Cała procedura związana z podsumowaniem roku 2019, zatwierdzenie sprawozdań oraz wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium, jak mówi ustawa jest kierowana w kierunku wójta, burmistrza czy prezydenta, ale to działanie wobec gminy to nie tylko zasługa jednej osoby. Tu każdy sołtys, radny, dyrektor szkoły, pracownik oraz mieszkańcy mogą uczestniczyć w życiu gminy. Przedstawiać problemy do rozwiązania – powiedział Misrosław Orliński

-Staramy się wszystkich wysłuchać, staramy się zrozumieć i pomóc, o ile przepisy prawa w danym momencie na to pozwalają. Jesteśmy na wszystkich otwarci.  Szanowni Państwo, za to zaufanie, za absolutorium w imieniu swoim i wszystkich pracowników, społeczników, radnych, sołtysów składam Państwu z całego serca serdeczne podziękowanie.  Składam również podziękowania za wielką pracę od wielu lat i ogromny wysiłek, aby gmina rozwijała się i za zaufanie wszystkim Państwu – mówił wójt Mirosław Orliński. 

opr. red.

fot. archiwum