Strona główna Kampinos Selekcja w Puszczy Kampinoskiej

Selekcja w Puszczy Kampinoskiej

240
0
PODZIEL SIĘ

Od lat leśnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego różnymi metodami starają się zwalczyć obce gatunki roślin na terenie Puszczy Kampinoskiej. Jednak jest to walka wymagająca sporych nakładów finansowych i ogromnej pracy. Gatunki uznane za obce i inwazyjne mnożą się bowiem bardzo szybko i są z natury dość agresywne. Jednak pomimo chęci utrzymania bioróżnorodności, chodzi o zachowanie roślinności, która jest typowa dla Mazowsza i tej strefy klimatycznej, ochronienia przed inwazyjnym gatunkiem, który wypiera tradycyjną roślinność.

W Puszczy Kampinoskiej wśród gatunków inwazyjnych, które przed laty trafiły na teren Polski, są m.in. nawłoć kanadyjska, czeremcha amerykańska, robinia akacjowa i dąb czerwony. I choć są niewątpliwie piękne, to jednak obce gatunkowo na tym terenie. Rośliny te doskonale zaklimatyzowały się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Jednak zaczęły powoli wypierać te tradycyjne dla tego regionu. W efekcie zaczęło dochodzić do zaniku starych gatunków i rozkrzewiania się roślin obcego pochodzenia.

Dotacja na puszczę

Dyrekcja KPN od wielu lat stara się w miarę możliwości, posiadanych środków, i z udziałem wolontariuszy wytrzebić obce gatunki roślinne z terenów puszczańskich.

Nie jest to łatwe zadanie, gdyż wymaga sporych nakładów finansowych. Teraz na walkę z roślinami inwazyjnymi udało się KPN pozyskać dotację z funduszy unijnych i przeznaczyć ponad 2,1 mln złotych na zwalczanie inwazyjnych roślin. Ta kwota ma zostać wydatkowana w ciągu półtora roku. Zamówienie dotyczące usuwania gatunków inwazyjnych w KPN jest częścią unijnego projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego”. Wartość całego projektu, z którego skorzystają władze Parku to 14 mln złotych

Będą rwać i usuwać

Dyrekcja Parku ogłosiła już przetarg, którego przedmiotem jest usuwanie drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem całej biomasy. To nie tylko wycinka drzew i krzewów, ale też usuwanie m. in. przerzedzenie drzewostanu i usuwanie gatunków ekspansywnych krzewów i roślin zielnych. Jednocześnie przy pracach pielęgnacyjnych przewidziane są działania ochronne, jak zapobieganie niekorzystnym warunkom glebowym. Ma temu zaradzić na przykład stosowanie specjalnych urządzeń przeciwerozyjnych. Z kolei trzebienie i ograniczanie występowania gatunków obcego pochodzenia będzie prowadzone metodami mechanicznymi i hodowlanymi.

W tym pierwszym przypadku mają być podjęte zdecydowane działania, czyli intensywna wycinka obcych dla Kampinosu gatunków drzew i krzewów, wyrywanie ich z korzeniami, cięcia odrośli i usuwanie pozostałości, tak, by usunięte rośliny nie miały szans odbudować się. W tej metodzie przewidziano m.in. usuwanie rdestowca, winobluszczu i nawłoci.

Natomiast metoda hodowlana przewiduje pielęgnowanie nowych nasadzeń roślin typowych dla puszczy i naszej strefy klimatycznej. Dodatkowo w ramach prac ma być usuwanie i wywóz nieczystości stałych powstałych podczas prowadzenia prac oraz ich utylizacja.

Działania dotyczą różnych części puszczy. Jednak najwięcej ich będzie w rejonie obwodu ochronnego Rózin. Wszystkie prace mają być zakończone do grudnia przyszłego roku.

Choć będą to radykalne rozwiązania, to jednak trzeba cały czas dbać o to, by usunięte gatunki inwazyjne znów nie wdarły się na teren puszczy.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay