Strona główna Powiat Ruszają prace przy grobowcu mułły

Ruszają prace przy grobowcu mułły

281
0
PODZIEL SIĘ

Murowany relikt, jedyna pozostałość starego cmentarza muzułmańskiego z XIX wieku, znajdujący się na tyłach Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, w najbliższych miesiącach doczeka się konserwacji i zabezpieczenia przed erozją.

We wtorek, 14 lipca br. w Starostwie Powiatowym podpisano umowę z firmą BASE&DIRECT A. W. Waszkiewicz z Warszawy, by ta, za kwotę 52 400,16 zł wykonała potrzebne prace. Środki na ten cel, na wniosek Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przypomnijmy, murowany grobowiec Mułły tzw. „baszta tatarska” położony jest na terenie rekreacyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina przy ul. 15 Sierpnia. Jest obiektem wpisanym od 2012 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Działka, na której zlokalizowany jest obiekt stanowi ważny element w historii miasta Sochaczewa. Według źródeł historycznych powstał prawdopodobnie około 1831 r. Założyli go stacjonujący w mieście, służący w armii carskiej północno-kaukascy Czerkiesi. Cmentarz funkcjonował przez kilkadziesiąt lat XIX w, liczył około 200 grobów, dopełniał ciąg nekropolii różnych wyznań (cmentarze: muzułmański, żydowski, rzymsko-katolicki) wzdłuż rzeki Bzury. Sam grobowiec zwany „basztą tatarską” ma około 14 m obwodu, został wzniesiony z czerwonej cegły, posadowiony na profilowanym cokole, na planie koła na wysokiej skarpie rzeki Bzury. Budowla jest grobowcem wojskowego imama pułku muzułmańskiego armii carskiej – islamskiego duchownego, który był prawdopodobnie kapelanem wojskowym dla muzułmanów służących w armii carskiej. Baszta jest obecnie dla polskich muzułmanów obiektem wyjątkowym. Naczelny imam Instytutu Muzułmańskiego w Polsce Mahmud Taha Żuk od lat monitoruje stan zabytku i czyni starania, które mają na celu przywrócenie baszty do stanu pierwotnego. Zaplanowane na najbliższe miesiące działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie to wsparcie dla tych działań polegające na zabezpieczeniu ruin przed dalszym rozpadem.

Obecnie zabytek zachowany jest w formie reliktu. Do dziś ocalała bowiem jedynie część murów ceglanych dolnej partii grobowca w postaci półcylindrycznych odcinków przedzielonych dwoma ubytkami. Istniejące ściany w najwyższym punkcie mają około  240 cm, w wielu miejscach cegły osypują się. Baszta pozbawiona jest pokrycia dachowego. Ruszające niebawem prace konserwatorskie mają na celu, zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, zachowanie zabytku w postaci trwałej ruiny z poprawą kondycji murów i zabezpieczeniem przed ich dalszą dewastacją. Zakres zaplanowanych prac to m.in. wzmocnienie osłabionych cegieł, oczyszczenie powierzchni obiektu, dezynfekcja, odsalanie, naprawy murarskie, jak również konserwatorskie polegające np. na uzupełnieniu ubytków zaprawami przeznaczonymi do użytku w obiektach zabytkowych. Dokonana zostanie również rekonstrukcja fugi, scalanie kolorystyczne i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Prace te mają być wykonane do końca września br.

Podpisy pod umową złożyli: Agnieszka Waszkiewicz z firmy BASE&DIRECT A. W. Waszkiewicz oraz starosta sochaczewski Jolanta Gonta, członek Zarządu Powiatu Anna Pawłowska oraz skarbnik powiatu Teresa Pawelak.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot. archiwum