Strona główna Młodzieszyn Remontują zabytkowy park

Remontują zabytkowy park

229
0
PODZIEL SIĘ

MŁODZIESZYN W gminie Młodzieszyn od 2018 roku trwają prace budowlano-adaptacyjne zabytkowego parku w Młodzieszynie. Odtworzenie tego miejsca jest trudne i kosztowne, gdyż trzeba zachować odpowiednie wymogi i standardy. Gminie udało się pozyskać niezbędne fundusze na dokończenie trwającej od prawie dwóch lat unikalnej inwestycji.

­– Miło nam poinformować, że Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznał Gminie Młodzieszyn dofinansowanie w kwocie 70 tysięcy złotych na wykonanie zadania „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II” – poinformowała mieszkańców Monika Pietrzyk, wójt gminy.

7 lipca Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotyczy to obiektów położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Gmina Młodzieszyn starała się o przyznania dotacji na prace przy parku. Wniosek zdobył akceptację samorządu mazowieckiego i gminie przyznano wsparcie w postaci dofinansowania na prace rewitalizacyjne. Wspomniany park w Młodzieszynie jest ujęty jako zabytek przyrodniczy i znajduje się w rejestrze zabytków. To jeden z najstarszych parków znajdujących się na terenie powiatu sochaczewskiego.

Inwestycja zakłada wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku i jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku, w ramach których wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy, jak również środków finansowych marszałka województwa mazowieckiego, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której członkiem jest gmina Młodzieszyn. Teraz prace będzie można kontynuować i dokończyć.

­– Zabytkowy park w Młodzieszynie w przyszłości może być miejscem spotkań mieszkańców oraz atrakcją wyróżniającą naszą okolicę. Cieszymy się, że możemy mieć realny wpływ na rozwój otaczającej nas przyrody i obiektów rekreacyjnych, które w przyszłości z pewnością będą cieszyć mieszkańców – dodała wójt gminy Młodzieszyn.

oprac. BN

Fot. UG Młodzieszyn