Strona główna Nowa Sucha Radni jednogłośnie poparli wójta

Radni jednogłośnie poparli wójta

260
0
PODZIEL SIĘ

W gminach kończy się sesje podsumowanie dokonań ubiegłego roku. Na sesji 26 czerwca radni gminy Nowa Sucha jednogłośnie wójtowi Maciejowi Mońce udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Wójt zdobył również stuprocentowe poparcie w głosowaniu nad wotum zaufania za działalność w ubiegłym roku.

Ustawa o samorządzie   gminnym wymaga przedstawienia co roku przez wójta raportu o stanie gminy w terminie do końca maja. Potem raport jest wykładany w urzędach do akceptacji przez mieszkańców, którzy mogą zgłaszać do niego swe uwagi. Przyjęcie raportu planowane jest na sesji absolutoryjnej. I tak było też tym razem.

Raport bez poprawek

– Raport zawiera zestawienie najważniejszych działań realizowanych przez samorząd gminy w 2019 roku, w tym realizowane programy, polityki i strategie oraz uchwały rady gminy. Publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane z rozwojem społeczno – gospodarczym gminy Nowa Sucha –wspomniał Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Raport zawiera na wstępie ogólne dane, które raczej z roku na rok nie zmieniają się albo też zmiany są bardzo niewielkie. Dotyczą one położenia, stanu ludnościowego, wykazu przedsiębiorców, infrastruktury, położenia, środowiska oraz innych danych. Kolejny dział to informacje finansowe dotyczące budżetu, przedsięwzięć inwestycyjnych, Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu sołeckiego. W dziale oświata i wychowanie przedstawione zostały szkoły i przedszkole. Duża część raportu dotyczy informacji o realizacji polityk, strategii oraz programów. W tym dziale wójt Mońka przedstawił ład przestrzenny i zasoby gmin, wykorzystanie nieruchomości, infrastrukturę komunalną, opieke nad zwierzętami i plany środowiskowe. Natomiast w polityce społecznej programy wspierania rodzin i rozwiązywania problemów społecznych takich jak profilaktyka związana z alkoholizmem i narkomanią, przemoc domowa, programy osłonowe i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na koniec informacje o kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce.

W ostatniej części raportu są sprawy bezpieczeństwa, realizacji uchwał rady, współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony raport o stanei gminy za rok 2019 i udzielili wotum zaufania wójtowi.

Wszyscy za wójtem

W kolejnej części obrad Maciej Mońka przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Do tego dołączone zostały ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie z pracy i wykorzystania środków z budżetu gminy przez OSP. Ocenione zostały także gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego i wolontariatu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przedłożone przez wójta sprawozdania oceniła pozytywnie i taka tez opinię o realizacji budżetu wydała. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nowa Sucha na tej podstawie zawnioskowała udzielenie absolutorium wójtowi. Radni jednogłośnie rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2019 rok. W głosowaniu też jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na koniec sesji zgodnie też zostały przyjęte zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy do roku 2025 oraz korekta uchwały budżetowej na 2020 rok.

Plan dochodów gminy w 2019 roku wyniósł 38 776 901,65 złotych i został zrealizowany w 99,1 procentach, co jest bardzo dobrym wynikiem. Z kolei wydatki były określone na 43 816 055,68 złotych i zrealizowany została w 93 procentach w stosunku do planu. Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniosło 7 120 052,01 złotych w tym 1 813 000 złotych to kredyty oraz 5 307 052,01 złotych to pożyczki.

Bogumiła Nowak

Fot. Archiwum