Strona główna Powiat Pomoc dla wszystkich

Pomoc dla wszystkich

219
0
PODZIEL SIĘ

Ruszył nabór wniosków dla rolników, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w ubiegłym roku ponieśli straty w chowie, lub hodowli ryb słodkowodnych. Będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie. Termin składania wniosków do 15 lipca w biurach powiatowych Agencji. Jednak chętnych z terenu powiatu sochaczewskiego raczej nie będzie zbyt wielu. Odstraszają warunki skorzystania z dofinansowania.

To dobra wiadomość dla tych, co mają takie stawy, choć jest ich w sumie na naszym terenie niewiele. Zła informacja jest taka, że wsparcie dociera do nas z ogromnymi poślizgami, czasem sięgającymi ponad roku. Dodatkowo, po baczniejszym przyjrzeniu się warunkom tego dofinansowania, choć mam staw z rybami, to nie widzę żadnych możliwości, aby uzyskać dopłatę z tego tytułu – dodaje pan Adam, jeden z rolników z gminy Sochaczew.

Tylko ewidencjonowani

O pomoc może ubiegać się każdy producent rolny, który w 2019 roku prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, gdzie wystąpiła susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Takich stawów nie ma za dużo na terenie powiatu sochaczewskiego. Jednak ci, którzy je mają, cieszą się, gdyż po raz pierwszy dostrzeżono, że susza i ubiegłoroczne upały, mimo wysiłków hodowców ryb, doprowadziły do sporych strat. Wiele ryb nie zniosło wysokich temperatur wody i padło z powodu braku odpowiednich warunków wodnych.

Ubiegający się o odszkodowanie, musi jednak posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, mieć wpisane do ewidencji gospodarstwo rolne oraz być w ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).

Dodatkowo taki rolnik musi mieć weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii. Jednocześnie musi wykazać się tym, że złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za 2017 i 2018 rok, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb w nich wyprodukowanych. Musi też dołączyć informację o innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli. Instytut z Olsztyna działa w zakresie hodowli ryb na całą Polskę i jest koordynatorem prac hodowlanych w zakresie rybołówstwa słodkowodnego.

Nie każdy dostanie

Dotacja nie jest powalająca, gdyż stawka pomocy wynosi raptem 300 złotych na  hektar powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami oraz stawki pomocy na hektar. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika nie może być większa niż równowartość w złotych odnoszących się do 30 tysięcy euro. Na terenie powiatu sochaczewskiego takich dopłat w najwyższej stawce raczej nikt się nie spodziewa. Takich hodowców na skalę przemysłową praktycznie nie ma, a jeśli są, to nieliczni.

Wsparcie dla hodowców ryb będzie udzielane w ramach pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji bezpośrednio, przez skrzynki wystawione przed biurami agencji, drogą mailową lub jako rejestrowane przesyłki pocztowe. Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl.

Niestety nie spełniam większości tych wymogów. Nie mogę wykazać sprawozdania z działalności, bo dopiero w 2019 roku ruszyłem z hodowlą. Mam też za mały staw i nie jestem w grupie zarejestrowanych hodowców ryb. Hoduję karpie. Zatem nie skorzystam z tej oferty – dodaje pan Kazimierz, inny z hodowców, który uważa, że taki podział jest krzywdzący dla tych, którzy dopiero wystartowali rok temu i już na starcie ponieśli straty z powodu ogromnej suszy.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay