Strona główna Edukacja Nowo mianowani nauczyciele

Nowo mianowani nauczyciele

251
0
PODZIEL SIĘ

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. I tak było w przypadku sześciorga nauczycieli z trzech szkół ponadpodstawowych oraz jednej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski – przystąpili bowiem oni do egzaminu o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu, który odbył się we wtorek 7 lipca, przystąpiła jedna nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina, dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz nauczyciel – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. W skład komisji, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkoły, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki oraz dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej.

Pomyślnie egzamin udało się zdać wszystkim przystępującym do niego nauczycielom, a ci wcześniej, by do niego przystąpić, musieli spełnić wskazane wymagania kwalifikacyjne i odbyć staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego będzie miało miejsce po wakacjach – na początku nowego roku szkolnego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego na terenie powiatu sochaczewskiego przeprowadzany jest co roku, zazwyczaj z początkiem wakacji i przystępuje do niego zbliżona liczba nauczycieli.

Przypomnijmy, warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w naszym przypadku powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Sochaczewie. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie