Strona główna Kampinos Miliony na kampinoskie bagna

Miliony na kampinoskie bagna

282
0
PODZIEL SIĘ

W ramach projektu „Ochrona i renaturyzacja mokradeł Natura 2000” do Kampinoskiego Parku Narodowego ma trafić dotacja z Funduszu Komisji Europejskiej LIFE. Środki te pozwolą na zadbanie o puszczańskie tereny bagienne, a tym samym utrzymanie unikalnej przyrody. Bez terenów podmokłych Puszczy Kampinoskiej grozi zagłada.

 Jedyną ochroną tych terenów jest utrzymanie mokradeł w stanie w jakim były one w tym miejscu przed setkami lat.

Melioracje, które powstawały od połowy XIX wieku na terenach puszczańskich spowodowały przesuszenie bagien i wycofywanie się z tego terenu wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

– Obecnie postępujący wykup gruntów prywatnych i zanik rolnictwa powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach puszczy straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano u nas szereg działań, które mają dopasować sieć wodną do aktualnych potrzeb Puszczy Kampinoskiej – wspominał przed laty Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, przy inauguracji projektu „Kampinoskie Bagna”, pomysłu, który był wcześniej realizowany i dotyczył odnowy całości bagien i stworzenie bagiennej retencji.

W ramach pierwszego projektu przeprowadzono wykup prywatnych gruntów i wybudowane zostały obiekty hydrotechniczne, które mają lokalnie spowalniać odpływ wody z mokradeł.

Obecnie KPN wraz z partnerami ma otrzymać na sfinansowanie do dalszych działań ochronnych ratujących Puszczę. To kwota 3,2 mln euro. Cały koszt przedsięwzięcia wynieść ma 5,36 mln euro. Tak więc dotacja wyniesie ponad 60 procent. Przedsięwzięcie, które celem jest odnowa kampinoskich bagien, zostało już wstępnie zaakceptowane przez Fundusz Komisji Europejskiej LIFE. Pozostało tylko parafowanie końcowej umowy.

– Głównym celem obecnego projektu jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej przed wysychaniem i innymi niekorzystnymi zmianami. Wśród prac sfinansowanych przez program są działania przeciwdziałające suszy, koszenie i wypas łąk. Dodatkowo tworzenie miejsc rozrodu dla płazów i rzadkich owadów, oraz wiele działań nakierowanych na ochronę gatunków bezkręgowców, ryb, płazów i ptaków – informuje Małgorzata Mickiewicz, wicedyrektor KPN.

W ramach projektu planowany jest również dalszy wykup podmokłych łąk i stworzenie odpowiedniego ich nawilgacania. Zakończenie całego zadania ma zakończyć się 2026 roku.

BN

Fot. KPN