Strona główna Mazowsze Dają kasę na  deszczówkę

Dają kasę na  deszczówkę

223
0
PODZIEL SIĘ

MAZOWSZE Przypominamy,  że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu „Moja Woda”. Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do pięciu tysięcy złotych na przedsięwzięcia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych i roztopowych.

Właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, mogą uzyskać dotacje w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż pięć tysięcy złotych.

Dofinansowaniu podlega zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości, takich jak m.in. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiorników, instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne i inne elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski o dofinasowanie przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aby złożyć wniosek, należy założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie wwwe. portal.wfosigw.pl. Po aktywacji konta można pobrać elektroniczny formularz, który należy wypełnić i dostarczyć do siedziby funduszu.

opr. es

fot.pixabay