Strona główna Mazowsze Czekają na propozycje od organizacji

Czekają na propozycje od organizacji

173
0
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz pożytku publicznego i wolontariackie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Swoje uwagi i propozycje do projektu można składać do 17 lipca.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem jest ten obowiązujący w roku bieżącym. Na jego podstawie trzeba określić cele i zakres współpracy, formy współpracy pozafinansowej, priorytetowe zadania publiczne, jak również zapoznać się z podziałem dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu oraz innymi zapisami programu ważnymi z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje. Na podstawie tych danych sporządzony będzie przyszłoroczny program współpracy.

W najbliższym czasie zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. To znaczy określone zostaną ramy, na jakie kwoty organizacje będą mogły liczyć. Informacja o decyzji zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, dostępne będą również w 2021 roku zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 procent, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Swoje propozycje do programu współpracy na 2021 rok zainteresowani mogą składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej, tradycyjnie pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok. Potem zostanie on poddany pod konsultacje społeczne. Zgodnie z harmonogramem odbędą się one w sierpniu i lipcu. Zarząd Województwa Mazowieckiego apeluje o jak najszerszy udział organizacji, gdyż, jak zaznaczają samorządowcy, jest to w interesie tych organizacji, by współpraca była korzystna i zgodna z oczekiwaniami obu stron.

oprac. BN

fot. Także Fundacja Na Tropie złoży propozycje do projektu programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi